header image

Sinds september 2008 is er een verkort telefoonnummer, 118 (24 uur per dag, 7 dagen per week) voor Maritieme dienstverlening. Het doel van de Maritieme dienstverlening is om service verhogend te werken naar de samenleving toe. Dankzij het verkortnummer is de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) beter bereikbaar. Bij de afhandeling van 118 oproepen wordt bijzondere aandacht geven aan spoedeisende gevallen. Gelet op de wijze waarop de dienstverlening is georganiseerd, kan de garantie geboden worden dat u geen antwoordapparaat aan de lijn krijgt of er niet doorheen komt.

Het nummer kan o.a. in de volgende situaties gebeld worden:

 • Aanvaring resulterend in contact met drijvende of vaste objecten;
 • Stranden, als gevolg van aan de grond lopen, of zinken van vaartuigen;
 • Brand of explosie aan boord van vaartuigen;
 • Vaartuig en/of object drijft stuurloos rond;
 • Onderzoek en vaststelling bij incident, aanvaring, ramp, rivier/zeeverontreiniging;
 • Verlies van eenheden lading, voor zover dit verhoogd risico oplevert voor de scheepvaart;
 • Motorpech, roerschade of blackout aan boord van varende vaartuigen;
 • Aanvaring tussen twee of meer vaartuigen;
 • Het tot stand brengen van contact tussen hulpbehoevend vaartuig en eigenaar, politie en/of serviceverlener;
 • Toezien op activiteiten op Surinaamse wateren, toezicht op respectering van scheepvaartreglementering;
 • Ongevallen, acties, hinderlijke situaties, gevaar voor veiligheid en de scheepvaart.