header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.104/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN RUBIS- JETTY

Van 21 november tot en met 1 december 2018 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van Rubis baggerwerkzaamheden worden verricht door het vaartuig Delta Queen 2.

Het baggergebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

      Latitude       Longitude
A  05° 45’.414 N  055° 08’.023 W
B  05° 45’.220 N  055° 07’.831 W
C  05° 45’.185 N  055° 07’.869 W
D  05° 45’.387 N  055° 08’.048 W

De werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd. Het vaartuig Delta Queen 2 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.104/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES RUBIS - JETTY

From November 21st to December 01st, 2018 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of RUBIS with the vessel Delta Queen 2.

The dredging area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

         Latitude        Longitude
A   05° 45’.414 N   055° 08’.023 W
B   05° 45’.220 N   055° 07’.831 W
C   05° 45’.185 N   055° 07’.869 W
D   05° 45’.387 N   055° 08’.048 W

The operations will be carried out during day light. The vessel Delta Queen 2 will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.103/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 14 en 15 november 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 14 november 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 15 november 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.103/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 14th and 15th of November, 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 14th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 15th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.101/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 november 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 november 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 11 november 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.101/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 10th and 11th of November 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 10th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 11th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 102/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 14 november 2018 tot 16 januari 2019 zal het vaartuig MS Atlantic Guardian een wetenschappelijk onderzoek verrichten voor de kust van Suriname op een afstand van ongeveer vier en vijftig nautische mijl (54 NM). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:
                  WGS 84
    Latitude (N) Longitude(W)
1  09°33’.789 N   054°38’.330 W
2  09°35’.141 N   055°38’.158 W
3  06°51’.815 N   055°49’.077 W
4  06°52’.909 N   055°02’.963 W

Er zal apparatuur worden gesleept door de MS Atlantic Guardian. Vaartuigen dienen een veilige afstand van minimaal twee nautische mijlen (2 NM) van het schip te houden.

De communicatie geschied via VHF kanaal 16.

Let wel!
Het vaartuig MS Atlantic Guardian zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.102/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

From November 14th, 2018 till January 16th, 2019 the survey vessel MV Atlantic Guardian will conduct a scientific survey at a distance of fifty-four nautical miles (54 NM) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

                   WGS 84
    Latitude (N)  Longitude(W)
1  09°33’.789 N   054°38’.330 W
2  09°35’.141 N   055°38’.158 W
3  06°51’.815 N   055°49’.077 W
4  06°52’.909 N   055°02’.963 W

Equipment will be towed by the MV Atlantic Guardian. A safe distance of at least two nautical miles (2 NM) should be kept from the vessel.

Communication is through the VHF channel 16.

Please Note!
During the operation the MV ATLANTIC GUARDIAN will be restricted in maneuverability.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.100/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 5 en 6 november 2018 zal het vaartuig INDUSTRIAL CONSTANT vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 5 november 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 6 november 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.100/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 5th and 6th of November 2018 the vessel INDUSTRIAL CONSTANT shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 5th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On November 6th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.98/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME, CORONIEBANK, TOTNESS
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ONDERWATER KABEL

Van 5 tot en met 24 november 2018 zullen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de onderwaterkabel voor de kust van Suriname te Totness op de locatie 05° 53’.932N - 056°19’.378W (WGS84) door de schuit Andrea S, die zal worden gesleept door de sleepboot Saga.

Let wel!
• Dit gebied komt droog te liggen gedurende laagwater.
• Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 83 en 16.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 500 (vijfhonderd) meters rondom de vaartuigen.

De scheepvaart wortd verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.98/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME, CORONIEBANK, TOTNESS
MAINTENANCE WORK SUBMARINE CABLE

From 5th to 24th November, 2018, maintenance work on the submarine cable will take place off the coast of Suriname on the Coroniebank at Totness on the location 05° 53’.932N - 056°19’.378W (WGS84) with the barge Andrea S, which will be towed by the tugboat Saga.

Please note:
• This area will be dry during low tide.
• Communication is through the VHF channels 83 and 16.
• There is a SAFETY ZONE of 500 (five hundred) meters around the vessels.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.99/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ NO.90/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek door de vaartuigen Maria Jose II en Geo explorer voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden worden verlengd tot 10 december 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.99/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH PERIOD CHANGED

With reference to NtM NO.90/2018T, regarding the scientific research by the vessels Maria Jose II and Geo explorer off the coast of Suriname, the public is informed that the execution of the research has been extended till December 10th, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.97/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 oktober 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 oktober 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 27 oktober 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.97/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 26th and 27th of October 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 26th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 27th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.96/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME, CORONIEBANK, TOTNESS
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ONDERWATERKABEL

Van 19 oktober tot en met 13 december 2018 zullen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de onderwaterkabel voor de kust van Suriname op de Coroniebank te Totness met behulp van een zwampgraafmachine en een airboat.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

Latitude Longitude
A 05° 54’.284 N 056° 19’.206 W
B 05° 54’.290 N 056° 19’.420 W
C 05° 53’.367 N 056° 19’.356 W
D 05° 53’.378 N 056° 19’.458 W

De werkzaamheden zullen alleen bij daglicht worden uitgevoerd.

Het bovenvermeld gebied is gedurende deze periode geheel afgesloten voor de scheepvaart en andere gebruikers.

 

NOTICE TO MARINERS NO.96/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME, CORONIEBANK, TOTNESS
MAINTENANCE WORK SUBMARINE CABLE

From October 19th to December 13th, 2018, maintenance work on the submarine cable will take place off the coast of Suriname on the Coroniebank at Totness using a swamp excavator and an airboat.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

Latitude Longitude
A 05° 54’.284 N 056° 19’.206 W
B 05° 54’.290 N 056° 19’.420 W
C 05° 53’.367 N 056° 19’.356 W
D 05° 53’.378 N 056° 19’.458 W

The operations will only take place during daylight.

The section mentioned above is completely closed for all ships and other users during this period.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.95/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Voor de kust van Suriname worden er overlaadwerkzaamheden uitgevoerd tot en met 18 oktober 2018. Houtblokken worden overgeladen van het MS Oriental Apoera op het MS Estia.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude      Longitude
A            06 13’.763 N   055 04’.633 W
B            06 13’.764 N   055 04’.850 W
C            06 13’.547 N   055 04’.850 W
D            06 13’.547 N   055 04’.633 W

Tijdens de operatie zijn de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.95/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

Off the Coast of Suriname, ship to ship transfer of cargo is taking place until 18th October 2018. Round logs will be transferred from the MV Oriental Apoera to the MV Estia.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84      Latitude       Longitude
A              06 13’.763 N   055 04’.633 W
B              06 13’.764 N   055 04’.850 W
C              06 13’.547 N   055 04’.850 W
D              06 13’.547 N   055 04’.633 W

The vessels are limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.94/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 09 en 10 oktober 2018 zal het vaartuig INDUSTRIAL HEDLAND V.01435 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 09 oktober 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 10 oktober 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.94/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 09th and 10th of October 2018 the vessel INDUSTRIAL HEDLAND V.01435 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 09th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On October 10th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.93/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 08 en 09 oktober 2018 zal het vaartuig INDUSTRIAL HEDLAND V.01435 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 08 oktober 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 09 oktober 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.93/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 08th and 09th of October, 2018 the vessel INDUSTRIAL HEDLAND V.01435 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 08th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On October 09th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.92/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.73/2018T, betreffende exploratie boringen van het boorvaartuig ENSCO DS-12 voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de exploratie boringen zijn verlengd tot 31 oktober 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.92/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
EXPLORATION DRILLING OPERATION

With reference to NtM No.73/2018T, regarding exploration drilling operation by the drillship ENSCO DS-12 off the coast of Suriname, the public is informed that the execution of the exploration drilling has been extended to October 31st, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.91/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 4 tot 11 oktober 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het MS Oriental Apoera op het MS Union Anton.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84 Latitude Longitude
A 06 13’.763 N 055 04’.633 W
B 06 13’.764 N 055 04’.850 W
C 06 13’.547 N 055 04’.850 W
D 06 13’.547 N 055 04’.633 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.91/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From the 4th till 11th October 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the MV Oriental Apoera to the MV Union Anton.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84 Latitude Longitude
A 06 13’.763 N 055 04’.633 W
B 06 13’.764 N 055 04’.850 W
C 06 13’.547 N 055 04’.850 W
D 06 13’.547 N 055 04’.633 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.


Maritime Authority Suriname,

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 90/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ No. 64/2018T en No. 79/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek voor de kust van Suriname door de vaartuigen M/S Lady Lee, M/S Maria Jose II en M/S Geoexplorer, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden worden verlengd tot en met 10 november 2018.

De meetgebieden bevinden zich tussen de monding van de Suriname- en de Corantijnrivier. De coördinaten zijn aangegeven in de onderstaande tabel:
                 WGS 84
    Latitude (N) Longitude(W)
1   06°09’.63 N   055°16’.11 W
2   06°10’.43 N   055°06’.97 W
3   06°09’.52 N   055°27’.09 W
4   06°13’.31 N   055°54’.27 W
5   06°08’.35 N   056°00’.85 W
6   06°10’.54 N   055°45’.61 W
7   06°07’.94 N   055°39’.34 W
8   05°58’.89 N   056°07’.31 W
9   06°13’.54 N   056°09’.46 W
10 06°09’.65 N   056°53’.11 W
11 06°08’.42 N   057°01’.95 W
12 06°10’.60 N   056°00’.85 W
13 06°09’.90 N   055°02’.14 W
14 06°13’.74 N   055°11’.06 W
15 06°05’.99 N   056°40’.09 W

Let wel!
Vaartuigen dienen een veilige afstand van tenminste vier kilometer (4 km) van de meetgebieden te houden.
• M/S LADY LEE, M/S MARIA JOSE en M/S GEOEXPLORER zullen tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zullen de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt als volgt:
• M/S Lady Lee op VHF kanalen 16 & 12
• M/S Maria Jose op VHF kanaal 16 en HF-8297.0
• M/S Geoexplorer op VHF kanaal 16

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.90/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

With reference to NtM No. 64/2018T and No. 79/2018T, regarding the scientific research off the coast of Suriname by the vessels M/V Lady Lee, M/V Maria Jose II and M/V Geoexplorer, the public is informed that the execution of the research has been extended till November 10th, 2018.

The survey areas are between the entrances of the Suriname River and the Corantijn River. The coordinates of the locations are:

                WGS 84
     Latitude (N) Longitude(W)
1   06°09’.63 N    055°16’.11 W
2   06°10’.43 N    055°06’.97 W
3   06°09’.52 N    055°27’.09 W
4   06°13’.31 N    055°54’.27 W
5   06°08’.35 N    056°00’.85 W
6   06°10’.54 N    055°45’.61 W
7   06°07’.94 N    055°39’.34 W
8   05°58’.89 N    056°07’.31 W
9   06°13’.54 N    056°09’.46 W
10  06°09’.65 N   056°53’.11 W
11  06°08’.42 N   057°01’.95 W
12  06°10’.60 N   056°00’.85 W
13  06°09’.90 N   055°02’.14 W
14  06°13’.74 N   055°11’.06 W
15  06°05’.99 N   056°40’.09 W

Notice!
Vessels are required to keep a safe distance of at least four kilometers (4 km) from the locations.
• During the operation M/V LADY LEE, M/V MARIA JOSE II and M/V GEOEXPLORER will be restricted in maneuverability and will display the relevant character.

The communication is as follows:
• M/V Lady Lee : VHF Channel 16 & 12
• M/V Maria Jose : VHF Channel 16, HF-8297.0
• M/V Geoexplorer : VHF Channel 16

All ships are requested to take notice of the above mentioned.