header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.11/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 7 en 8 februari 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 7 februari 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 8 februari 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.11/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 7th and 8th of February, 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 7th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On February 8th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.