header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 09 en 10 maart 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 09 maart 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 10 maart 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.19/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 09th and 10th of March, 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On March 09th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On March 10th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.