header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.95/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Voor de kust van Suriname worden er overlaadwerkzaamheden uitgevoerd tot en met 18 oktober 2018. Houtblokken worden overgeladen van het MS Oriental Apoera op het MS Estia.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude      Longitude
A            06 13’.763 N   055 04’.633 W
B            06 13’.764 N   055 04’.850 W
C            06 13’.547 N   055 04’.850 W
D            06 13’.547 N   055 04’.633 W

Tijdens de operatie zijn de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.95/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

Off the Coast of Suriname, ship to ship transfer of cargo is taking place until 18th October 2018. Round logs will be transferred from the MV Oriental Apoera to the MV Estia.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84      Latitude       Longitude
A              06 13’.763 N   055 04’.633 W
B              06 13’.764 N   055 04’.850 W
C              06 13’.547 N   055 04’.850 W
D              06 13’.547 N   055 04’.633 W

The vessels are limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.