header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 20 en 21 november 2016 zal het vaartuig MS CARIBBEAN TRADER tussen 06:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen tussen 09:00 -17:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.56/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 20th and 21st of November, 2016 the vessel MS CARIBBEAN TRADER shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – ACCARIBO
VULLEN VAN EEN FLEX TANK

Van 18 tot 21 november 2016 zullen activiteiten plaatsvinden aan de linkeroever van de Surinamerivier te Accaribo, ten noorden van White Beach. Er zal vanuit een ponton water uit de Surinamerivier worden overgepompt naar een flex tank. De activiteiten zullen worden begeleid door het vaartuig Kuldipsingh 02.

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84   Latitude          Longitude
Accaribo
             05° 38’.201 N    55° 04’.278 W
             05° 38’.176 N    55° 04’.230 W
             05° 38’.092 N    55° 04’.304 W
             05° 38’.119 N    55° 04’.352 W

De flex tank is aan de uiteinden voorzien van oranje boeien die bij nacht verlicht zijn met wit licht.
De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd en de vaartuigen zijn beperkt manoeuvreerbaar.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.55/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – ACCARIBO
FILLING OF A FLEX TANK

From November 18th till 21st 2016, activities will take place alongside the left bank of the Suriname River at Accaribo, North of White Beach. Water from the Suriname River will be pumped from a pontoon to a flex tank. During the operations, the barge Kuldipsingh 02 will remain on site.

The area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude            Longitude
Accaribo
              05° 38’.201 N    55° 04’.278 W
              05° 38’.176 N    55° 04’.230 W
              05° 38’.092 N    55° 04’.304 W
              05° 38’.119 N    55° 04’.352 W

The flex tank is marked by orange buoys at its ends which will be lit with white lights during nights. The operations will take place around the clock (24 hours). The vessels will be restricted in maneuverability.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCARIVIER – JOSSIEKREEK EN SARAH MARIA
DUIKWERKZAAMHEDEN

Van 07 tot en met 11 november 2016 zullen duikwerkzaamheden uitgevoerd worden in de Saramaccarivier, bij de Staatsoliesteiger te Jossiekreek en de zandlosplaats te Sarah Maria, nabij de posities (WGS 84):

                          Gebieden                                               Posities (WGS 84)
Staatsoliesteiger Jossikreek (linkeroeverSaramaccarivier)     06° 00’.097N 055° 40’.433 W
Zandlosplaats Sarah Maria (rechteroever Saramaccarivier)   05° 49’.942 N 055° 30’.380 W

Van 7 tot en met 10 november 2016 zullen de duikwerkzaamheden plaatsvinden vanuit een verankerde ponton aan de kant van de staatsoliesteiger te Jossiekreek.

Op 11 november 2016 zullen de duikwerkzaamheden plaatsvinden vanuit een afgemeerde ponton aan de kant van de zandlosplaats te Sarah Maria.

De werkzaamheden zullen dagelijks worden verricht tussen 08:00 uur – 16:00 uur en zullen worden begeleid door een flyboat op locatie.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd om een afstand van 50 (vijftig) meter van de ponton te houden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 10.

Contact persoon:
Diving Leader: Tasmoredjo
Mobiel: 8847927 / 8760240 / 8561767

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.54/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA RIVER – JOSSIEKREEK AND SARAH MARIA
DIVING ACTIVITIES

From 7th till 11th November 2016, diving operations will be carried out in the Saramacca River, at the State Oil Company jetty, in the vicinity of Jossiekreek and sand unloading point of Sarah Maria, near the positions (WGS 84):

                               Areas                                                     Positions (WGS 84)
State Oil Company jetty Jossikreek (leftbank Saramacca River)     06° 00’.097N 055° 40’.433 W
Sand unloading point Sarah Maria (rightbank Saramacca River)    05° 49’.942 N 055° 30’.380 W

From 7th till 10th November 2016, diving activities will take place from a moored pontoon on the side of the State Oil Company jetty near Jossiekreek.

On the 11th of November 2016, diving activities will take place from a moored pontoon on the side of the sand unloading point of Sarah Maria.

The activities will be carried out daily between 08:00 hour – 16:00 hour and will be supervised by a flyboat on location.

For safety reasons, all ships and other water users are requested to keep a clear distance of 50 (fifty) meters from the pontoon.

Communication is through VHF channel 10

Point of contact:
Diving Leader: Tasmoredjo
Mobile: 8847927 / 8760240 / 8561767

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.53/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – BOEI S6
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN DIRK PIETER

Met referentie naar BaZ no.51/2016T, betreffende het bergen van het gezonken wrak Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

• De “Oostelijk - Kardinale boei” is verschoven naar de positie 06°00’.588N - 055°12’.984W.
• Het werkgebied is gemarkeerd door gele tonnen en wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                  WGS 84
     Latitude (N)      Longitude(W)
1 06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 12’.972 W
2 06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 12’.962 W
3 06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 13’.223 W
4 06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 13’.223 W

• Bij het naderen van het bovenvermeld gebied is vermindering van vaarsnelheid vereist.
• De communicatie met de Salvage Master op SMITBARGE 1 geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

 


NOTICE TO MARINERS NO.53/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – BUOY S6
SALVAGE WORKS DIRK PIETER.

With reference to NtM NO.51/2016, regarding the salvage of the wreck Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S 6, the public is informed by the following:

• The “East-Cardinal bouy” is shifted to position 06°00’.588N - 055°12’.984W.
• The work area is marked by yellow buoys and has the following coordinates:

                    WGS 84
        Latitude (N)    Longitude(W)
1  06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 12’.972 W
2  06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 12’.962 W
3  06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 13’.223 W
4  06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 13’.223 W

• When approaching the above mentioned area speed reduction is required.
• Communication is through the Salvage Master at SMITBARGE 1 on the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 22 en 23 oktober 2016 zal het vaartuig MS CARIBBEAN TRADER tussen 06:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.52/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 22nd and 23rd of October, 2016 the vessel MS CARIBBEAN TRADER shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.51/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – BOEI S6
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN DIRK PIETER

Van 16 tot 31 oktober 2016, zullen bergingsactiviteiten van het gezonken wrak Dirk Pieter plaatsvinden in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6 op de positie 06°00’.363N - 055°12’.994W (WGS 84).

De bergingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door het bergingsvaartuig SMITBARGE 1 die door middel van een 4 point mooring systeem geankerd zal zijn. De SMITBARGE 1 zal tijdens de operatie niet manoeuvreerbaar zijn en zal worden geassisteerd door de sleepboten DMS STORK en SUZANNE D.

Bij het naderen van het bovenvermeld gebied is vermindering van de vaarsnelheid vereist.

De communicatie met de Salvage Master op SMITBARGE 1 geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.51/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – BUOY S6
SALVAGE WORKS DIRK PIETER.

From 16 till 31 October, 2016 salvage activities will take place of wreck Dirk Pieter in the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6 at position 06°00’.363N - 055°12’.994W (WGS 84).

The salvage operations will be carried out by the salvage barge SMITBARGE 1, which will be anchored by a 4 point mooring system. During the operations the SMITBARGE 1 will remain stationary and will be assisted by the tugboats DMS STORK and SUZANNE D.

When approaching the above mentioned area speed reduction is required.

Communication is through the Salvage Master at SMITBARGE 1 on the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.50/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KUST VAN SURINAME
HALF GEZONKEN BOOT OP DRIFT

Het half gezonken vissersvaartuig “PORAQUE MORTE” met netten is gesignaleerd op positie 08°05.5’N 055°26.3’W op een afstand van 127 NM ( honderd en zevenentwintig nautische mijlen) voor de kust van Suriname. Het vaartuig drijft onverlicht 265° in westwaartse richting met een snelheid van ongeveer 1.2 knopen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.50/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
HALF SUNKEN BOAT ON DRIFT

The half sunken fishing vessel “PORAQUE MORTE” is seen with nets on the position 08°05.5’N 055°26.3’W at 127 NM (hundred and twenty-seven Nautical Miles) off the coast of Suriname. The vessel floats unlit 265° in westward direction at a speed of approximately 1.2 knots.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.49/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 October 2016 zal het vaartuig MS INDUSTRIAL MORE tussen 06:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.49/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of October, 2016 the vessel MS INDUSTRIAL MORE shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2016P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – VOOR DE STEIGER VAN DE MOLEN
WRAK JUNIOR JO VERWIJDERD

Met referte aan BaZ no.09/2016T betreffende de berging van het wrak “JUNIOR JO” (WGS’ 84: 05° 47’.676 N - 055° 9’.725 W ) in de Surinamerivier voor de steiger De Molen, wordt ter algemene kennis gebracht dat het wrak verwijderd is.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.48/2016P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – AT THE JETTY OF DE MOLEN
WRECK JUNIOR JO REMOVED

With reference to NtM no.09/2016T regarding the salvage of the wreck “JUNIOR JO” (WGS’ 84: 05° 47’.676 N - 055° 9’.725 W)” in the Suriname River at the jetty of De Molen, the public is informed that the wreck has been removed.


All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
ONTKERNINGSONDERZOEK IN DIEP WATER

Van 26 september tot 8 oktober 2016 zal het onderzoeksvaartuig R/V PROTEUS een zuiger ontkerningsonderzoek uitvoeren op een afstand van 75 NM (Nautische Mijlen) voor de Kust van Suriname in blok 47 en blok 54 en wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                 WGS ‘84
     Latitude (N)      Longitude(W)
1  7° 33’.480 N    54° 38'.160 W
2  7° 43'.560 N    53° 58'.020 W
3  8° 40'.800 N    54° 19'.320 W
4  8° 37'.140 N    54° 46'.980 W

Het onderzoeksvaartuig zal op 30 plaatsen in blok 47 en blok 54 zuiger ontkernen.
Het vaartuig zal per station minder dan twee uren bezig zijn en kan snel verplaatst worden indien gevraagd.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16.

Contact persoon: Master, Capt. Miguel Diaz Ruiz
Telefoon: 203 346 7670
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.47/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
CORING RESEARCH IN DEEP WATER

From September 26th till the 8th of October, 2016 the research vessel R/V PROTEUS will conduct piston coring in deep water at a distance of 75 NM (Nautical Miles) off the coast of Suriname in block 47 and block 54 and is bounded by the following coordinates:

                  WGS ‘84
     Latitude (N)      Longitude(W)
1  7° 33’.480 N    54° 38'.160 W
2  7° 43'.560 N    53° 58'.020 W
3  8° 40'.800 N    54° 19'.320 W
4  8° 37'.140 N    54° 46'.980 W

The research vessel will piston cores on 30 sites in block 47 and block 54.
The vessel will be on station for less than two hours per station and can be quickly moved if requested.

Communication is through the VHF channel 16.

Peron of contact: Master, Capt. Miguel Diaz Ruiz
Phone: 203 346 7670
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 29 september 2016 tot 1 februari 2017 zal het onderzoeksvaartuig “OCEANIC SIRIUS” een seismisch onderzoek verrichten op een afstand van 90 NM (negentig Nautische Mijlen) voor de Kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                  WGS 84                                      WGS 84
     Latitude (N)     Longitude(W)        Latitude (N)    Longitude(W)
1  07 ̊ 55’.00 N   056 ̊ 12’.00 W   4   08 ̊ 41’.26 N   054 ̊ 38’.24 W
2  08 ̊ 30’.00 N   056 ̊ 05’.30 W   5   07 ̊ 23’.20 N   054 ̊ 39’.12 W
3  08 ̊ 41’.39 N   055 ̊ 59’.08 W   6   07 ̊ 23’.32 N   056 ̊ 13’.16 W

Het onderzoeksvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen en seismische kabels met een lengte van 8000 meters en een breedte van 1500 meters slepen. De volgboten “7-Waves ” en “7-Oceans” en het bevoorradingsvaartuig “Bourbon Petrel” zullen de “OCEANIC SIRIUS” assisteren bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 12 of 16.

Let wel!
De OCEANIC SIRIUS zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.

Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van 6 NM (zes Nautische Mijlen) van het achterschip en 2 NM (twee Nautische Mijlen) aan de voorzijde en weerskanten van het schip “OCEANIC SIRIUS”.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.46/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From September 29th, 2016 till February 1st, 2017 the survey vessel “OCEANIC SIRIUS” will conduct a seismic research at 90 NM (ninety Nautical Miles) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

                    WGS 84                                      WGS 84
      Latitude (N)     Longitude(W)        Latitude (N)    Longitude(W)
1   07 ̊ 55’.00 N    056 ̊ 12’.00 W   4   08 ̊ 41’.26 N   054 ̊ 38’.24 W
2   08 ̊ 30’.00 N    056 ̊ 05’.30 W   5   07 ̊ 23’.20 N   054 ̊ 39’.12 W
3   08 ̊ 41’.39 N    055 ̊ 59’.08 W   6   07 ̊ 23’.32 N   056 ̊ 13’.16 W

The survey vessel will sail with an approximate speed of 4.5 knots and will tow seismic cables with a length of 8000 meters over a width of 1500 meters. The chase boats
“7-Waves” and “7-Oceans” and the supply vessel “Bourbon Petrel” will assist the “OCEANIC SIRIUS” during the operations.

Communication is through the VHF channel 12 or 16.

Notice!
During the operation the “OCEANIC SIRIUS” will be restricted in maneuverability and will display the relevant character.

Vessels are required to keep a safe distance of 6 NM (six Nautical Miles) astern and 2 NM (two Nautical Miles) on the front and each side of the ship “OCEANIC SIRIUS”.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N4 VERVANGEN

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken N4 is vervangen door boei N4 op onder vermelde positie.

Naam  Positie in datum: WGS‘84    Kleur   Karakter   Type
  N4     05° 59’.612N – 57° 00’.800W  Groen   Iso.G.4s     Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.45/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N4 REPLACED

Hereby the public is informed that the beacon N4 is replaced by buoy N4 in the position mentioned below.

Name  Position in datum: WGS‘84   Colour  Character  Type
  N4     05° 59’.612N – 57° 00’.800W   Green     Iso.G.4s     Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 17 september tot en met 9 oktober 2016 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier ten noorden van de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig Kraaneiland 1.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

       Latitude            Longitude
A   05° 46’.75 N    055° 09’.31 W
B   05° 46’.68 N    055° 09’.33 W
C   05° 46’.59 N    055° 09’.27 W
D   05° 46’.64 N    055° 09’.22 W

Het vaartuig Kuldipsingh 02 met haar ponton zal af en aan varen op de route “Kuldipsingh Port Facility’’(05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) naar de dumplocatie te Peperpot (05° 46’.00 N - 055° 07’.58 W).

De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Kraaneiland 1 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.44/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREGDING ACTIVITIES KULDIPSINGH PORT FACILITY

From September 17th till October 9th, 2016 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River north of the jetty of "Kuldipsingh Port Facility" with the vessel Kraaneiland 1.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

         Latitude             Longitude
A    05° 46’.75 N     055° 09’.31 W
B    05° 46’.68 N     055° 09’.33 W
C    05° 46’.59 N     055° 09’.27 W
D    05° 46’.64 N     055° 09’.22 W

The vessel Kuldipsingh 02 with its pontoon will be navigating back and forth the route "Kuldipsingh Port Facility" (05° 46'.57 N - 055° 09'.24 W) to the dump location at Peperpot (05° 46'.00 N - 055 ° 07'.58 W).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Kraaneiland 1 will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Met referte aan BaZ no.42/2016T betreffende de passage van het vaartuig MV Industrial Aim, wordt ter algemene kennis gebracht dat de datum gewijzigd is naar 16 en 17 september 2016. Het vaartuig zal tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Nieuwe Haven richting Moengo Haven en terug naar Alkmaar en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.43/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

With reference to NtM no.42/2016T regarding the passage of the vessel MV Industrial Aim, the public is informed that the date has been changed to the 16th and 17th of September, 2016. The vessel shall sail from Nieuwe Haven to Moengo Port and back to Alkmaar between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 am – 5:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 september 2016 zal het vaartuig MV Industrial Aim tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 – 17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.42/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of September, 2016 the vessel MV Industrial Aim shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.