header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op zaterdag 8 april 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Moengo Haven richting Alkmaar, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 06:00 – 18:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 17/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N6 VERVANGEN

Met referte aan BaZ no.15/2017T, betreffende het beschadigde baken N6, wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken vervangen is door een groene boei N6, op de positie:

Naam    Positie in datum: WGS‘84            Kleur    Karakter      Type
N6      05° 58’.880 N – 57° 00’.870W    Groen     Iso.G.8s    Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO. 17/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N6 REPLACED

With reference to NtM no.15/2017T, regarding the damaged beacon N6, the public is hereby informed that the beacon is replaced by buoy N6 in the position:

Name    Position in datum: WGS‘84         Colour    Character     Type
N6       05° 58’.880 N – 57° 00’.870W   Green       Iso.G.8s     Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 6 en 7 april 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 6 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 7 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.16/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 6th and 7th of April, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 6th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On April 7th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 15 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N6 BESCHADIGD

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken N6 is beschadigd.

Naam   Positie in datum: WGS‘84             Kleur      Karakter      Type
N6     05° 58’.880 N – 57° 00’.870W     Groen      Iso.G.8s     Baken

Het baken N6 is bij hoogwater niet zichtbaar en wordt aangemerkt als een obstakel.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO. 15 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N6 DAMAGED

The public is hereby informed that the beacon N6 is damaged.

Name    Position in datum: WGS‘84           Colour     Character    Type
N6      05° 58’.880 N – 57° 00’.870W       Green     Iso.G.8s      Beacon

The damaged beacon N6 is not visible at high tide and is considered to be an obstacle.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.14 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
PARARIVIER– MARINE TRAP
10 KM ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 26 maart 2017 zal een 10 km Open Water Event in de Surinamerivier worden gehouden.

De start is in de omgeving van Pararivier (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) en de finish is bij de “Marine Trap” te Paramaribo.

Voor het evenement zullen twee gele boeien met lichtkarakter Fl(2)6s worden geplaatst:
1. EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W)
2. Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W)

De zwemmers worden begeleid door de volgboot “PASISI” en, de Maritieme Politie en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 06.00 uur voormiddag tot 14.00 uur namiddag gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.14 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
PARARIVER – MARINETRAP
10 KM OPEN WATER EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday March 26th, 2017, a 10 km Open Water Event will be held in the Suriname River.

The starting point is at Para River (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) and the finish is at the “Marine Trap” in Paramaribo.

For this event, two yellow buoys with light characteristics Fl(2)6s will be placed on the positions
1. EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W)
2. Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W)

Swimmers will be escorted by the vessel “PASISI”, the Maritime Police and other volunteers.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 06.00 AM- 14.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, LA RESSOURCE
HELICOPTER OEFENINGEN
SCHEEPVAART TIJDELIJK AFGESLOTEN

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de Surinaamse Marine helikopter-oefeningen zal houden op dinsdag 21 maart 2017 van 10:00 uur s ’morgens tot en met 12:00 uur s ‘middags te La Ressource in de Surinamerivier.

Het afgebakend gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS’ 84):

1 05° 44’.422 N – 055° 07’.265 W
2 05° 44’.752 N – 055° 06’.864 W
3 05° 43’.529 N – 055° 05’.981 W
4 05° 43’.301 N – 055° 06’.294 W

Bovenvermeld gebied zal van 10.00 uur tot 12.00 uur gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.13/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, LE RESSOURCE
HELICOPTER EXCERCISES
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

Hereby the public is informed that the Suriname Navy will conduct helicopter exercises on Tuesday 21st March 2017 from 10:00 AM till 12:00 PM at La Ressource in the Suriname River.

The restricted area is indicated by the following coordinates (WGS’84):

5 05° 44’.422 N – 055° 07’.265 W
6 05° 44’.752 N – 055° 06’.864 W
7 05° 43’.529 N – 055° 05’.981 W
8 05° 43’.301 N – 055° 06’.294 W

The section mentioned above will be temporary closed for all shipping between 10.00 AM- 12.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.12/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 20 en 21 maart 2017 zal het vaartuig MS Caribbean Trader V-00363 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 20 maart 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 21 maart 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.12/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 20th and 21st of March, 2017 the vessel MS Caribbean Trader V-00363 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On March 20th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On March 21st 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.11 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
DIJKVELD – NIEUWE HAVEN
TEST ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 19 maart 2017 zal een test zwemmarathon in de Surinamerivier worden gehouden.

Het testgebied ligt dichtbij de vaargeul van de Surinamerivier, ten zuiden van Paramaribo tussen boei D2 (5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) en de Nieuwe Haven ( 05° 48’.617 N - 055° 09’.945 W).

De zwemmers worden begeleid door een volgboot genaamd “PASISI” en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 11.00 uur voormiddag tot 14.00 uur namiddag gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.11 /2017
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
DIJKVELD – NIEUWE HAVEN
SWIMMING TEST MARATHON
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday, March 19th, 2017 a swimming test marathon will be held in the Suriname River.

The exercise area lies within the fairway of the Suriname River, South of Paramaribo between buoy D2 (5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) and Nieuwe Haven (05° 48’.617 N - 055° 09’.945 W).

Swimmers will be escorted by the vessel “PASISI” and other volunteers.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 11.00 AM- 14.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.10 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELD
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT-JETTY

Van 16 tot en met 17 maart 2017, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “ STAATSOLIE TOUT LUI FAUT-JETTY” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig Albatros.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

       Latitude                   Longitude
A 05° 46’ 4.45”N      055° 08’ 45.98”W
B 05° 46’ 2.37”N      055° 08’ 45.98”W
C 05° 45’ 59.65”N    055° 08’ 42.09”W
D 05° 45’ 58.84”N    055° 08’ 43.10”W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens in zee dumpen (05° 56’.93 N – 055° 11’.85 W).

De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Albatros zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO.10 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, DIJKVELD
DREGDING ACTIVITIES TOUT LUI FAUT-JETTY

From March 16th till March 17th, 2017 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of " STATE OIL COMPANY SURINAME N.V." with the vessel Albatros.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

          Latitude               Longitude
A 05° 46’ 4.45”N      055° 08’ 45.98”W
B 05° 46’ 2.37”N      055° 08’ 45.98”W
C 05° 45’ 59.65”N    055° 08’ 42.09”W
D 05° 45’ 58.84”N    055° 08’ 43.10”W

There will be dredged with a hopper that will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will then dump the dredged material at sea (05° 56’.93 N – 055° 11’.85 W).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Albatros will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.09/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 1 tot en met 14 maart 2017 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig Albatros.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

       Latitude          Longitude
A  05° 46’.75 N   055° 09’.31 W
B  05° 46’.71 N   055° 09’.36 W
C  05° 46’.59 N   055° 09’.27 W
D  05° 46’.64 N   055° 09’.22 W

Het vaartuig Albatros zal af en aan varen op de route “Kuldipsingh Port Facility’’(05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) naar de dumplocatie te Livorno (05° 47'.205 N - 055 ° 09'.606 W)

De werkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Albatros zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.09/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREGDING ACTIVITIES KULDIPSINGH PORT FACILITY

From 1st to March 14th, 2017 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "Kuldipsingh Port Facility" with the vessel Albatros.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

          Latitude            Longitude
A   05° 46’.744 N   055° 09’.305 W
B   05° 46’.702 N   055° 09’.359 W
C   05° 46’.590 N   055° 09’.270 W
D   05° 46’.637 N   055° 09’.217 W

The vessel Albatros will be navigating off and from the route "Kuldipsingh Port Facility" (05° 46'.57 N - 055° 09'.24 W) to the dump location at Livorno                  (05° 47'.205 N - 055 ° 09'.606 W).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Albatros will be restricted maneuverable during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.08/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – KLAVERBLAD
VERPLAATSING VAN K1 EN K3

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de boeien K1 en K3 in de Surinamerivier nabij Klaverblad verplaatst zijn naar de volgende posities:

Naam       Positie in Datum: WGS'84        Kleur    Karakter    Type
K-1      05° 40.425’ N - 055° 01.660’ W   Geel     Iso.Y.4s     Boei
K-3      05º 40.179' N - 055º 01.851' W   Geel     Iso.Y.8s     Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.08/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – KLAVERBLAD
K1 AND K3 DISPLACEMENT

The public is being informed that the buoys K1and K3 in the Suriname River near Klaverblad are moved to the following positions:

Name      Position in Datum:WGS'84          Colour   Character    Type
K-1      05° 40.425’ N - 055° 01.660’ W    Yellow   Iso.Y.4s      Buoy
K-3      05º 40.179' N - 055º 01.851' W    Yellow   Iso.Y.8s      Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.7/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Het boorvaartuig “Noble Bob Douglas” zal van 24 februari tot en met 23 juni 2017 olie- en gasboringen voor de Kust van Suriname op de boorlocatie 07° 44’.100 N - 055° 21’.647 W (WGS 84) verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van “Noble Bob Douglas” te houden. De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn Torrens Tide, Jones Tide, Breaux Tide en Felton Tide.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de VHF op alle internationale kanalen 149.3 tot 163.75 MHz, MF frequency 1.6 tot 30 MHz.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van duizend meters (1000m) van de boorlocatie.
• Noble Bob Douglas is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van vijfhonderd meters (500m) van de OSV’s.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.7/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

The rig “Noble Bob Douglas” will be conducting oil and gas exploration drilling off the Coast of Suriname from February 24th till June 23rd, 2017 at the drilling location 07° 44’.100 N - 055° 21’.647 W (WGS 84).

In connection with the safety of shipping and other water users vessels are asked to keep a safe distance of one thousand metres(1000m) of “Noble Bob Douglas”.
The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are Torrens Tide, Jones Tide, Breaux Tide and Felton Tide.

Please note:
• Communication is through the VHF, all international channels 149.3 to 163.75 MHz, MF frequency 1.6 to 30 MHz.
• There is a “SAFETY ZONE” of one thousand metres (1000m) from the drilling site.
• Noble Bob Douglas is not maneuverable and will display the relevant characters.
• There is a “SAFETY ZONE” of 500 metres (500m) from the OSVs.


All ships are requested to take notice of the above mentioned

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.06 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 februari 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Houtblokken zullen worden overgeladen van de barge KE1001, die door de duwboot Kuldipsingh 01 wordt geassisteerd naar de MV Team Challenge.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude             Longitude
Rac A Rac
A               5° 37.444'N          55° 3.465'W
B               5° 37.251'N          55° 3.486'W
C               5° 37.025'N          55° 2.806'W
D               5° 37.159'N          55° 2.750'W

Tijdens de operatie zal de Kuldipsingh 01 beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen

NOTICE TO MARINERS NO.06 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAMERIVER, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Friday 10th till Sunday 12th of February 2017, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac.
Logs will be transferred from barge KE1001, assisted by the tugboat Kuldipsingh 01, to the MV Team Challenge.

The operation area is indicated by the following coordinates

WGS ‘84      Latitude      Longitude
Rac A Rac
A              5° 37.444'N    55° 3.465'W
B              5° 37.251'N    55° 3.486'W
C              5° 37.025'N    55° 2.806'W
D             5° 37.159'N     55° 2.750'W

During this operation the Kuldipsingh 01 will be limited maneuverable.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.05/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 2 en 3 februari 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 2 februari 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 3 februari 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.05/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 2nd and 3rd of February, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 2nd 2017 between 05.00 am – 06.00 pm
2. On February 3rd 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.4/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – KLAVERBLAD
COFFERDAM BREUK

Bij de Cofferdam, gelegen te Klaverblad, is er een breuk opgetreden op positie 5° 40.260’N 55° 01.743'W (WGS 84).

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en een veilige afstand van 100 meter te houden.

De communicatie geschiedt via VHF kanalen 12 en 16.

In noodgevallen gelieve contact op te nemen met Vessel Traffic Control MAS: 8913914

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO.4/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – KLAVERBLAD
COFFERDAM BREACH

The Cofferdam at Klaverblad has a breach on position 5° 40.260'N 55° 01.743'W (WGS 84).

For safety reasons, all ships and other water users are requested to approach the area with caution and to keep a safe distance of 100 meters.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

In case of emergency please contact Vessel Traffic Control MAS: 8913914

All ships are requested to take notice of the above mentioned.