header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 8 en 9 september 2016 zal het vaartuig MOTION SCAN tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.41/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 8th and 9th of August, 2016 the vessel MOTION SCAN shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.40/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING CORANTIJNRIVIER
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Van 5 september tot 2 oktober 2016 zal het opmetingsvaartuig MV MARWINA hydrografische metingen verrichten in de monding van de Corantijnrivier. Het gebied is begrensd door de volgende coördinaten:

                      WGS 84
      Latitude (N)       Longitude(W)
1   06 ̊ 02’.713 N    057 ̊ 09’.057 W
2   05 ̊ 56’.029 N    057 ̊ 08’.530 W
3   05 ̊ 56’.058 N    057 ̊ 04’.405 W
4   05 ̊ 59’.397 N    056 ̊ 58’.509 W
5   06 ̊ 02’.716 N    056 ̊ 58’.483 W

De metingen zullen dagelijks van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds plaatsvinden. Het opmetingsvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen, zal tijdens de meting beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.40/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE CORANTIJN RIVER
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From September 5th till October 2nd, 2016 the survey vessel MV MARWINA will conduct hydrographic surveys at the entrance of the Corantijn River. The survey will take place in the area with the following coordinates:

                     WGS 84
      Latitude (N)      Longitude(W)
1  06 ̊ 02’.713 N   057 ̊ 09’.057 W
2  05 ̊ 56’.029 N   057 ̊ 08’.530 W
3  05 ̊ 56’.058 N   057 ̊ 04’.405 W
4  05 ̊ 59’.397 N   056 ̊ 58’.509 W
5  06 ̊ 02’.716 N   056 ̊ 58’.483 W

The surveys will be performed daily from 7:00 am – 7:00 pm. The survey vessel will navigate with an approximate speed of 4.5 knots, will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VÓÓR DE KUST VAN SURiNAME
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Met referte aan BaZ NO. 36/2016T betreffende hydrografische metingen vóór de Kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat van 22 tot 31 augustus 2016 met het opmetingsvaartuig MV MARWINA zal worden gemeten in het gebied begrensd door de volgende coördinaten:

                         WGS 84
        Latitude (N)            Longitude(W)
1   06 ̊ 01’.406 N            055 ̊ 59’.788 W
2   05 ̊ 48’.915 N            055 ̊ 59’.836 W
3   05 ̊ 56’.569 N            057 ̊ 08’.312 W
4   06 ̊ 07’.459 N            057 ̊ 08’.613 W
5   06 ̊ 13’.504 N            056 ̊ 59’.928 W

Het opmetingsvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen, zal tijdens de meting beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.39/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
BEFORE THE COAST OF SURINAME
HYDROGRAPHIC SURVEYS

With reference to NtM NO.36/2016T regarding hydrographic surveys before the Coast of Suriname, the public is informed that from 22nd till 31st August, 2016 the survey vessel MV MARWINA will continue its survey in the area with the following coordinates:

                    WGS 84
       Latitude (N)      Longitude(W)
1   06 ̊ 01’.406 N     055 ̊ 59’.788 W
2   05 ̊ 48’.915 N     055 ̊ 59’.836 W
3   05 ̊ 56’.569 N     057 ̊ 08’.312 W
4   06 ̊ 07’.459 N     057 ̊ 08’.613 W
5   06 ̊ 13’.504 N     056 ̊ 59’.928 W

The survey vessel will sail with an approximately speed of 4.5 knots, will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Met referte aan BaZ NO.37/2016T betreffende de passage van het vaartuig MS Caribbean Trader, wordt ter algemene kennis gebracht dat de datum gewijzigd is naar 18 en 19 augustus 2016. Het vaartuig zal tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.38/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

With reference to NtM No.37/2016T regarding the passage of the vessel MS Caribbean Trader, the public is informed that the date has been changed to the 18th and 19th of August, 2016. The vessel shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 am – 5:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 augustus 2016 zal het vaartuig MS Caribbean Trader tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.37/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of August, 2016 the vessel MS Caribbean Trader shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Van 11 augustus tot 30 september 2016 zal het opmetingsvaartuig MV MARWINA hydrografische metingen verrichten voor de Kust van Suriname in het gebied vanaf de monding van de Marowijnerivier tot de monding van de Corantijnrivier en in het noorden tot de dieptelijn van 12 m.

Van 11 tot 18 augustus 2016 zal worden gemeten in het gebied begrensd door de volgende coördinaten:

                   WGS 84
     Latitude (N)    Longitude(W)
1  05 ̊ 56’.02 N   055 ̊ 14’.80 W
2  06 ̊ 12’.88 N   055 ̊ 14’.75 W
3  06 ̊ 13’.21 N   055 ̊ 59’.20 W
4  05 ̊ 55’.89 N   055 ̊ 59’.26 W

Het opmetingsvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen, beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.36/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COAST OF SURINAME
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From August 11th till September 30th, 2016 the survey vessel MV MARWINA will conduct hydrographic surveys along the Coast of Suriname in the area between the entrance at the Marowijne- and Corantijn River and in the North till the isobath of 12 m.

From 11th till 18th August, 2016 the survey will take place in the area with the following coordinates:

                 WGS 84
     Latitude (N)    Longitude(W)
1  05 ̊ 56’.02 N   055 ̊ 14’.80 W
2  06 ̊ 12’.88 N   055 ̊ 14’.75 W
3  06 ̊ 13’.21 N   055 ̊ 59’.20 W
4  05 ̊ 55’.89 N   055 ̊ 59’.26 W

The survey vessel will sail with an approximately speed of 4.5 knots, will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.35/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 3 en 4 augustus 2016 zal het vaartuig MS Industrial More tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
3 augustus 2016 tussen 10:00 -18:00 uur en 4 augustus 2016 tussen 06:00- 12:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.35/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 3rd and 4th of August, 2016 the vessel MS Industrial More shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River as follows:
August 3rd, 2016 between 10:00 am – 06:00 pm and August 4th, 2016 between 06:00 am- 12:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.34/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER - TRAJECT DOMBURG - PARARIVIER
OPEN WATER ZWEM EVENT
SCHEEPVAART TIJDELIJK GESLOTEN

Op zaterdag 23 juli 2016 zal er een 8 km Open Water Zwem Event worden gehouden in de Surinamerivier.

De start is te Domburg nabij positie 05° 42’.138 N - 055° 04’.800 W en de finish in de omgeving van de Pararivier nabij positie 05° 45’.151 N - 055° 07’.876 W.

Bovenvermeld gebied is op zaterdag 23 juli 2016 tussen 09:00 uur - 15:00 uur gesloten voor de scheepvaart.

De zwemmers worden begeleid door kleine volgboten.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.34/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – ROUTE DOMBURG – PARA RIVER
OPEN WATER SWIM EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Saturday 23rd July 2016, an 8 km Open Water Swim Event will be held in the Suriname River.

The starting point is at Domburg near position 05° 42’.138 N - 055° 04’.800 W (WGS 84) and the finish is in the vicinity of Parariver near positon 05° 45’.151 N - 055° 07’.876 W (WGS 84) .

The area mentioned above will be temporary prohibited for all shipping on Saturday July 23rd, 2016 between 09:00h – 15:00h.

The swimmers will be escorted by small leading boats.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.33/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COMMEWIJNERIVIER – RUST EN WERK
BOTENRACE

Op zondag 17 juli 2016 zal van 10.00 uur tot en met 12.00 uur, een botenrace plaatsvinden te Rust en Werk.

Het gebied wordt gemarkeerd door twee rode ballen in de navolgende posities (WGS’84):

             Latitude          Longitude
Bal 1   5° 54.142’ N    55° 4.183’ W
Bal 2   5° 54.075’ N    55° 3.733’ W

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.33/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COMMEWIJNE RIVER – RUST EN WERK
BOAT RACE
.
On Sunday July 17th, 2016 from 10.00 a.m. until 12.00 p.m. a boat race will take place near Rust en Werk.

The area will be marked by two red balls in the following positions (WGS ’84):

Latitude Longitude
Ball 1 5° 54.142’ N 55° 4.183’ W
Ball 2 5° 54.075’ N 55° 3.733’ W

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, REDE PARAMARIBO
TIJDELIJKE VEILIGHEID ZONE

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het gedeelte van de Surinamerivier ongeveer 500 meters van de oever gelegen tussen de van Sommelsdijckskreek en de SMS steiger, wordt tijdelijk gerekend tot Veiligheid Zone waarin intree alsmede het ten anker gaan van vaartuigen verboden is.

De Veiligheid Zone zal van kracht zijn op donderdag 30 juni 2016 van 15:00 uur tot en met 20:00 uur.

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten( WGS 84):

1. 05° 49’ 33.14” N - 055° 08’ 53.07” W
2. 05° 49’ 17.87” N - 055° 08’ 47.45” W
3. 05° 49’ 27.40” N - 055° 09’ 17.04” W
4. 05° 49’ 22.47” N - 055° 09’ 16.89” W

De scheepvaart wordt verzocht het bovenstaande in acht te nemen.

NOTICE TO MARINERS NO.32/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, ROADS PARAMARIBO
TEMPORARY SECURITY ZONE

The public is hereby informed that the part of the Suriname River approximately 500 meters from the shore, located between the van Sommelsdijck creek and the SMS Jetty is temporary considered to be Security Zone where entry as well as anchoring of vessels is prohibited.

The Security Zone will be in force on 30th of June 2016 from 15:00 hour until 20:00 hours

The area is indicated by the following coordinates:

1. 05° 49’ 33.14” N - 055° 08’ 53.07” W
2. 05° 49’ 17.87” N - 055° 08’ 47.45” W
3. 05° 49’ 27.40” N - 055° 09’ 17.04” W
4. 05° 49’ 22.47” N - 055° 09’ 16.89” W

All vessels are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Op 23 en 24 juni 2016 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig Kraaneiland 1.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

        Latitude           Longitude
A   05° 46’.52 N    055° 09’.18 W
B   05° 46’.51 N    055° 09’.19 W
C   05° 46’.51 N    055° 09’.17 W
D  05° 46’.50 N    055° 09’.18 W

Het vaartuig Kuldipsingh 02 met haar ponton zal af en aan varen op de route “Kuldipsingh Port Facility’’(05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) naar de dumplocatie te Peperpot (05° 46’.00 N - 055° 07’.58 W).

De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Kraaneiland 1 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.31/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAMERIVER, DIJKVELDBANK
DREGDING ACTIVITIES KULDIPSINGH PORT FACILITY

On the 23rd and 24th of June, 2016 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "Kuldipsingh Port Facility" with the vessel Kraaneiland 1.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

        Latitude         Longitude
A   05° 46’.52 N   055° 09’.18 W
B   05° 46’.51 N   055° 09’.19 W
C   05° 46’.51 N   055° 09’.17 W
D   05° 46’.50 N   055° 09’.18 W

The vessel Kuldipsingh 02 with its pontoon will be navigating back and forth the route "Kuldipsingh Port Facility" (05° 46'.57 N - 055° 09'.24 W) to the dump location at Peperpot (05° 46'.00 N - 055 ° 07'.58 W).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Kraaneiland 1 will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.30/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 22 en 23 juni 2016 zal het vaartuig M/S Industrial More vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
22 juni 2016 tussen 10:00 -18:00 uur en 23 juni 2016 tussen 06:00- 12:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.30/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 22nd and 23th of June, 2016 the vessel M/S Industrial More shall pass the villages along the Cottica River from Alkmaar towards Moengo Dock and back as follows:
June 22nd 2016 between 10:00 am – 06:00 pm and June 23th 2016 between 06:00 am- 12:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 23 juni tot 30 september 2016 zal het onderzoeksvaartuig M/V POLARCUS ALIMA een seismisch onderzoek verrichten op een afstand van 56 NM (Nautische Mijlen) voor de Kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                   WGS 84                                              WGS 84
    Latitude (N)       Longitude(W)                 Latitude (N)       Longitude(W)
1  06 ̊ 50’.47 N    056 ̊ 32’.88 W              6   08 ̊ 03’.85 N    056 ̊ 10’.22 W
2  07 ̊ 02’.56 N    056 ̊ 32’.88 W              7   08 ̊ 03’.85 N    055 ̊ 48’.00 W
3  07 ̊ 21’.52 N    056 ̊ 32’.88 W              8   07 ̊ 38’.03 N    055 ̊ 48’.00 W
4  07 ̊ 42’.48 N    056 ̊ 21’.50 W              9   07 ̊ 38’.03 N    055 ̊ 39’.67 W
5  08 ̊ 03’.85 N    056 ̊ 17’.95 W            10   06 ̊ 50’.47 N    055 ̊ 39’.67 W

Het onderzoeksvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen en seismische kabels slepen met een lengte van 8500 meters en een breedte van 2000 meters. De volgboot “Vos Theia ” en de bevoorradingsschepen “The Taraska” en “Martin Michiel” zullen de “M/V POLARCUS ALIMA” assisteren bij de werkzaamheden. Vanaf augustus zal de volgboot “Vos Athos” de “Vos Theia” vervangen.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16 en MF 2182 kHz.

Let wel!
Het vaartuig M/V POLARCUS ALIMA zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van 9 NM (negen nautische mijl) van het achterschip en 2 NM (twee nautische mijl) aan de voorzijde en aan weerskanten van het schip M/V POLARCUS ALIMA.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.29/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From June 23rd till the 30th of September 2016 the survey vessel M/V POLARCUS ALIMA will conduct a 56NM (Nautical Miles) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

                      WGS 84                                  WGS 84
     Latitude (N)     Longitude(W)          Latitude (N)   Longitude(W)
1  06 ̊ 50’.47 N   056 ̊ 32’.88 W      6  08 ̊ 03’.85 N   056 ̊ 10’.22 W
2  07 ̊ 02’.56 N   056 ̊ 32’.88 W      7  08 ̊ 03’.85 N   055 ̊ 48’.00 W
3  07 ̊ 21’.52 N   056 ̊ 32’.88 W      8  07 ̊ 38’.03 N   055 ̊ 48’.00 W
4  07 ̊ 42’.48 N   056 ̊ 21’.50 W      9  07 ̊ 38’.03 N   055 ̊ 39’.67 W
5  08 ̊ 03’.85 N   056 ̊ 17’.95 W     10 06 ̊ 50’.47 N   055 ̊ 39’.67 W

The survey vessel will sail with an approximately speed of 4.5 knots and will tow seismic cables with a length of 8500 meters and a width of 2000 meters. The chase boats “Vos Theia” and supply vessels “The Taraska” and “Martin Michiel” will assist “M/V POLARCUS ALIMA” during operations. From August the vessel “ Vos Athos” will replace the “Vos Theia”.

Communication is through the VHF channel 16 and MF 2182 kHz.

Notice!
During the operation the vessel M/V POLARCUS ALIMA will be restrict in maneuverability.

Vessels shall keep a safe distance of 9 NM (nine nautical miles) astern and 2 NM (two nautical miles) ahead the front and on each side of M/V POLARCUS ALIMA.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 13 en 14 juni 2016 zal het vaartuig M/S ALTAIR vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 9:00 ’s morgens en 5:00 ’s middags passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.28/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On 13 and 14 June, 2016 the vessel M/S ALTAIR shall pass the villages along the Cottica River between 9:00 am – 5:00 pm, starting from Alkmaar towards Moengo Dock and back.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Met referte naar BaZ NO.26/2016T, betreffende het uitvoeren van hydrografische metingen in de monding van de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verlengd tot 25 juni 2016

De scheepvaart en overige watergebruikers wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.27/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER
HYDROGRAPHIC SURVEYS

With reference to NtM NO.26/2016T, regarding the hydrographic surveys at the entrance of the Suriname River, the public is informed that the surveys operation will be extended until 25th of June 2016.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.