header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.41/2018T, betreffende de onderhoudswerkzaamheden op het vaartuig MT Tradewind Palm in de monding van de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat deze werkzaamheden zijn verlengd tot en met 29 mei 2018.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.46/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
MAINTENANCE WORK

With reference to NtM No.41/2018T, concerning the maintenance work on the vessel
MT Tradewind Palm in the entrance of the Suriname River, the public is informed that these works have been extended until May 29th, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Van 28 mei tot 1 juni 2018 zal het opmetingsvaartuig MV MARWINA hydrografische metingen uitvoeren voor de kust van Suriname.
Het meetgebied is middels onderstaande coördinaten aangegeven.

WGS 84                                                                                   Gebied
Latitude (N)          Longitude(W)      Het gebied bevindt zich op een afstand van 28 NM voor de kust van Coronie .
E 06 ̊ 25’.852        056 ̊ 28’.258 W
F 06 ̊ 25’.852 N    056 ̊ 29’.344 W
G 06 ̊ 24’.767 N   056 ̊ 29’.344 W
H 06 ̊ 24’.767 N   056 ̊ 28’.258 W

De metingen zullen dagelijks uitgevoerd worden van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds. Het opmetingsvaartuig zal varen met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen, zal tijdens de meting beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.45/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From May 28th till June 1st, 2018, the survey vessel MV MARWINA will conduct hydrographic surveys off the coast of Suriname.

The survey area is given by the coordinates mentioned below

                     WGS 84                                                 Gebied
Latitude (N)          Longitude(W)        The area is located at a distance of 28 NM off the coast of Coronie.
E 06 ̊ 25’.852 N      056 ̊ 28’.258 W
F 06 ̊ 25’.852 N      056 ̊ 29’.344 W
G 06 ̊ 24’.767 N     056 ̊ 29’.344 W
H 06 ̊ 24’.767 N     056 ̊ 28’.258 W

The surveys will be performed daily from 7:00 am – 7:00 pm. The survey vessel will navigate with an approximate speed of 4.5 knots, will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.41/2018T, betreffende de onderhoudswerkzaamheden op het vaartuig MT Tradewind Palm in de monding van de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat deze werkzaamheden zijn verlengd tot en met 26 mei 2018.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

Maritieme Autoriteit Suriname,

 

NOTICE TO MARINERS NO.44/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
MAINTENANCE WORK

With reference to NtM No.41/2018T, concerning the maintenance work on the vessel
MT Tradewind Palm in the entrance of the Suriname River, the public is informed that these works have been extended until May 26th, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

Maritime Authority Suriname,


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.21/2018T, betreffende exploratie boringen voor de Kust van Suriname. Het boorvaartuig ENSCO DS-12 zal van 21 mei tot en met 31 juli 2018 op de boorlocatie 07° 47’.41 N - 54° 54’.90 W (WGS 84) werkzaamheden verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste 500 (vijfhonderd) meters van ENSCO DS-12 te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn MV Kudu, MV Springbok, MV Gemsbok en MV Kacey.

Let wel!
Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 16 en 67.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 500 (vijfhonderd) meters van de boorlocatie.
• De ENSCO DS-12 is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.


De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.43/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING


With reference to BaZ NO.21 / 2018T, concerning exploration drilling on the Coast of Suriname. The drilling vessel ENSCO DS-12 will operate at the drilling site 07 ° 47'.41 N – 54 ° 54'.90 W (WGS 84) from 21 May to 31 July 2018.

In connection with the safety of shipping and other water users vessels are requested to keep a safe distance of 500 (five hundred) meters of ENSCO DS-12.
The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are: MV Kudu, MV Springbok, MV Gemsbok and MV Kacey

Please note:
• Communication is through the VHF channels 16 and 67.
• There is a SAFETY ZONE of 500 (five hundred) meters from the drilling site.
• ENSCO DS-12 is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, MONDING TOT SUZANNASDAAL
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Van 14 tot 26 mei 2018 verricht het opmetingsvaartuig MV MARWINA hydrografische metingen in de Surinamerivier. Het gebied is begrensd vanaf de monding 13 km ten noorden van LS boei tot Suzannasdaal en is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
1 06 ̊ 12’.032 N 055 ̊ 11’.737 W
2 06 ̊ 12’.108 N 055 ̊ 13’.701 W
3 05 ̊ 57’.742 N 055 ̊ 13’.994 W
4 05 ̊ 53’.463 N 055 ̊ 07’.054 W
5 05 ̊ 51’.593 N 055 ̊ 05’.835 W
6 05 ̊ 51’.624 N 055 ̊ 05’.340 W
7 05 ̊ 54’.124 N 055 ̊ 05’.863 W
8 05 ̊ 58’.328 N 055 ̊ 11’.992 W

De metingen vinden dagelijks van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds plaats. Het opmetingsvaartuig vaart met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen, is tijdens de meting beperkt manoeuvreerbaar en vertoont de relevante tekens.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.42/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, ENTRANCE TO SUZANNASDAAL
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From 14th till 26th of May 2018, the survey vessel MV MARWINA is conducting hydrographic surveys in the Suriname River. The surveys take place in the area from the entrance 13 km north of the LS buoy till Suzannasdaal and are indicated with the following coordinates:

WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
1 06 ̊ 12’.032 N 055 ̊ 11’.737 W
2 06 ̊ 12’.108 N 055 ̊ 13’.701 W
3 05 ̊ 57’.742 N 055 ̊ 13’.994 W
4 05 ̊ 53’.463 N 055 ̊ 07’.054 W
5 05 ̊ 51’.593 N 055 ̊ 05’.835 W
6 05 ̊ 51’.624 N 055 ̊ 05’.340 W
7 05 ̊ 54’.124 N 055 ̊ 05’.863 W
8 05 ̊ 58’.328 N 055 ̊ 11’.992 W

The surveys are performed daily from 7:00 am – 7:00 pm. The survey vessel navigates with an approximate speed of 4.5 knots, is restricted in maneuverability and displays the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.37/2018T, betreffende de onderhoudswerkzaamheden op het vaartuig MT Tradewind Palm in de monding van de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat deze werkzaamheden zijn verlengd tot en met 20 mei 2018.

De ankerpositie is 5.6 nautische mijlen in noord noordoostelijke richting van de LS boei aangegeven middels de onderstaande coördinaten.

WGS ‘84          Latitude     Longitude
Ankerpositie  06 10’.411N  055 12’.003 W

Tijdens de werkzaamheden zal het vaartuig beperkt manoeuvreerbaar zijn.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.41/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
MAINTENANCE WORK

With reference to NtM No.37/2018T, concerning the maintenance work on the vessel MT Tradewind Palm in the entrance of the Suriname River, the public is informed that these works have been extended until May 20th, 2018.

The anchor position is 5.6 nautical miles in the north north-east direction of the LS buoy indicated by the coordinates below.

WGS ‘84              Latitude       Longitude
Anchor position   06 10’.411N   055 12’.003 W

During the work the vessel will have limited maneuverability.
All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.40/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 14 en 15 mei 2018 zal het vaartuig MV INDUSTRIAL AIM vanuit Dr. Jules Sedney Port in Paramaribo richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 14 mei 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Dr. Jules Sedney Port te Paramaribo naar Traymore Port te Moengo.
2. Op 15 mei 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Traymore Port te Moengo naar zee.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.b

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.40/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 11th and 12th of May, 2018 the MV INDUSTRIAL AIM shall sail from Dr. Jules Sedney Port in Paramaribo to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On May 14th, 2018 between 03:00 - 18:00 hours from Dr. Jules Sedney Port in Paramaribo to Traymore Port in Moengo.
2. On 15 th May 2018 between 06:00 - 18:00 from Traymore Port in Moengo to sea.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 mei 2018 zal het vaartuig King Fisher vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 15 mei 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 16 mei 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.38/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of May, 2018 the vessel King Fisher shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On May 15th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On May 16th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 en 12 mei 2018 zal het vaartuig TIP STOCKHOLM vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 11 mei 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 12 mei 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.39/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 11th and 12th of May, 2018 the MV TIP STOCKHOLM shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On May 11th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On May 12th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAME RIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Van 06 tot en met 10 mei 2018 zullen onderhoudswerkzaamheden op het vaartuig
MT Tradewind Palm in de monding van de Surinamerivier worden uitgevoerd.

De ankerpositie is 5.6 nautische mijlen in noord noord oostelijke richting van de LS boei aangegeven middels de onderstaande coördinaten.

WGS ‘84               Latitude             Longitude
Ankerpositie    06 10’.411N     055 12’.003 W

Tijdens de werkzaamheden zal het vaartuig beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.37/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE OF THE SURINAME RIVER
MAINTENANCE WORKS

From 06th to 10th May 2018 maintenance work will be carried out on the vessel
MT Tradewind Palm in the entrance of the Suriname River.
The anchor position is 5.6 nautical miles in the north north-east direction of the LS buoy indicated by the coordinates below.

WGS ‘84                 Latitude               Longitude
Anchor position  06 10’.411N      055 12’.003 W

During the work the vessel will have limited maneuverability.

Communication takes place via the VHF channels 12 and 16.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

Gf

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.34/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN


Met referte aan BaZ NO.32/2018T, betreffende de overlaadwerkzaamheden voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de coördinaten van het werkgebied zijn gewijzigd naar:

WGS ‘84    Latitude          Longitude
A              06 14’.468 N   055 04’.657 W
B              06 14’.469 N   055 04’.874 W
C              06 14’.252 N   055 04’.874 W
D              06 14’.252 N   055 04’.657W

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.34/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER


With reference to NtM No.32/2018T, ship to ship transfer of cargo off the coast of Suriname, the public is informed that the coordinates of the operation area are changed to:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A              06 14’.468 N   055 04’.657 W
B              06 14’.469 N   055 04’.874 W
C              06 14’.252 N   055 04’.874 W
D              06 14’.252 N   055 04’.657W

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 april 2018 zal het vaartuig King Fisher vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 april 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 26 april 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.36/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of April, 2018 the vessel King Fisher shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 25th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On April 26th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.35/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.33/2018T, betreffende de overlaadwerkzaamheden van houtblokken en bauxiet vanuit de vaartuigen MV Oriental Apoera en MV Oslo Bulk op het vaartuig MV Ping An Cheng voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de vaartuig MV Notos vanaf 22 april 2018 ook aan deze operatie deelneemt.

Het publiek wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.35/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

With reference to NtM No.33/2018T, regarding ship to ship transfer of round logs and bauxite from the vessels MV Oriental Apoera and MV Oslo Bulk to the vessel MV Ping An Cheng off the coast of Suriname, the public is informed that as per 22nd April, 2018 the MV Notos is also taking part in this operation.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.33/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 17 tot en met 27 april 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken en bauxiet zullen worden overgeladen vanuit de vaartuigen MV Oriental Apoera en MV Oslo Bulk op het vaartuig MV Ping An Cheng.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84       Latitude        Longitude
A             06 14’.467 N   055 03’.952 W
B             06 14’.468 N   055 04’.169 W
C             06 14’.251 N   055 04’.170 W
D             06 14’.250 N   055 03’.953 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.33/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 17th till the 27th of April 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs and bauxite will be transferred from vessels the, MV Oriental Apoera and MV Oslo Bulk to the vessel MV Ping An Cheng.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84   Latitude        Longitude
A            06 14’.467 N    055 03’.952 W
B            06 14’.468 N    055 04’.169 W
C            06 14’.251 N    055 04’.170 W
D            06 14’.250 N    055 03’.953 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 18 tot en met 26 april 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Asia Energy op het vaartuig MV Oriental Apoera.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude      Longitude
A             06 09’.372 N   056 36’.647 W
B             06 09’.372 N   056 36’.864 W
C             06 09’.155 N   056 36’.864 W
D              06 09’.156N   056 36’.647W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.32/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 18th till the 26th of April 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the MV Asia Energy to the vessel MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude       Longitude
A            06 09’.372 N   056 36’.647 W
B            06 09’.372 N   056 36’.864 W
C            06 09’.155 N   056 36’.864 W
D            06 09’.156N   056 36’.647W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.