header image

De jaarlijkse keuring is verplicht voor vissersvaartuigen van de volgende categorie: Surinaams kustvissersvaartuig (SK), Zeevissersvaartuig eigendom van een Surinamer (SA), Zeevissersvaartuig onder contract is verhuurd aan een Surinamer (SB), een buitenlands vissersvaartuig dat is toegelaten tot de Surinaamse wateren (SC) en mede bevolkingsvisserij vaartuigen (BV).

Verder is de jaarlijkse keuring ook verplicht voor de veerboten die veerdiensten onderhouden tussen onder andere Paramaribo –Meerzorg vv, en Domburg – Laarwijk.
Het aan boord hebben en dragen van het reddingsvesten is wettelijk verplicht voor de bovenvermelde categorieën. In het geval van de veerboten is het dragen van het reddingsvest opgenomen in de vergunningsvoorwaarden. Bij de vissersvaartuigen is dat niet expliciet vermeld in de wet, maar de MAS keurt geen vaartuigen zonder reddingsvesten.