header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.60/2015T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

In de periode 3 tot 8 januari 2016 zullen de vaartuigen MV Industrial Merchant en MV Caribbean Trader vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen in de Cottica- rivier tussen 6:00 ’s morgens en 6:00 ’s avonds passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 60/2015T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

From 3rd to 8th of January, 2016 the vessels MV Industrial Merchant and MV Caribbean Trader shall pass the villages in the Cottica River between 6:00 am – 6:00 pm, starting from Alkmaar towards Moengo Dock and back.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.58/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Van 17 tot 19 december 2015 zal het vaartuig INDUSTRIAL HOBART vanuit Alkmaar
richting Moengo Haven en terug, de dorpen in de Cotticarivier tussen 6:00 ’s morgens en
6:00 ’s avonds passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.58/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

From 17th to 19th of December, 2015 the vessel INDUSTRIAL HOBART shall pass the
villages in the Cottica River between 6:00 am – 6:00 pm, starting from Alkmaar towards
Moengo Dock and back.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 57/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCA KANAAL NABIJ SURINAMERIVIER
GEZONKEN DEKSCHUIT VERWIJDERD


Met referentie naar BaZ NO.53/2015, betreffende de gezonken dekschuit “THEODOR” in de
sluis nabij de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat de dekschuit
verwijderd is.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO. 57/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CHANNEL NEAR SURINAMERIVER
SUNKEN PONTOON REMOVED

With reference to NtM NO.53/2015, regarding the sunken pontoon „THEODOR‟ at the lock to
the Suriname River, the public is informed that the pontoon has been removed.


All ships are requested to take notice of the above mentioned.BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2015T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER – NABIJ BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

Met referentie naar BaZ no.47/2015, betreffende het bergen van de gezonken ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden tot 28 december 2015 zijn verlengd.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.56/2015T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER – NEAR BOOMAKKER
SALVAGE WORKS SUNKEN BARGE K110

With reference to NtM no.47/2015, regarding the salvage of the sunken barge “K110” in the Cottica River near Boomakker, the public is informed that the salvage operation is extended to 28th of December, 2015.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER – NABIJ BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

Met referte aan BaZ no.47/2015, betreffende het bergen van de gezonken ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden tot 9 december 2015 zijn verlengd.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.55/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER – NEAR BOOMAKKER
SALVAGE WORKS SUNKEN BARGE K110

With reference to NtM no.47/2015, regarding the salvage of the sunken barge “K110” in the Cottica River near Boomakker, the public is informed that the salvage operation is extended to 9th of December, 2015.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Van 30 november tot 3 december 2015 zal het vaartuig M/V INDUSTRIAL MERCHANT vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen in de Cotticarivier tussen 6:00
’s morgens en 5:00 ’s middags passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.54/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

From November 30th till December 3rd, 2015 the vessel M/V INDUSTRIAL MERCHANT shall pass the villages in the Cottica River between 6:00 am – 5:00 pm, starting from Alkmaar towards Moengo Dock and back.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 53/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCAKANAAL NABIJ SURINAMERIVIER
STREMMING SCHEEPSVERKEER

In het Saramaccakanaal, in de sluis nabij de Surinamerivier is de beladen dekschuit “THEODOR” gezonken op 05°47’.78 N - 055°09’.89 W (WGS84) en is boven water te zien. Het scheepsverkeer van bovengenoemd gebied is momenteel gestremd, waardoor passage niet mogelijk is.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 53/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CHANNEL NEAR SURINAME RIVER
OBSTRUCTION OF VESSEL TRAFFIC

In the Saramacca channel, at the lock to the Suriname River, the loaded pontoon ‘THEODOR’ has sunken at 05°47’.78 N - 055°09’.89 W (WGS84) and is visible above water. The vessel traffic is currently obstructed and passage is not possible in the area mentioned above.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
ONDERZOEK BORINGEN

Het vaartuig “HORIZON GEOBAY” zal voor de Kust van Suriname onderzoek boringen verrichten van 1 - 6 december 2015 op de boorlocatie 07° 13’.95 N - 055° 11’.20 W (WGS 84).

Let wel!
• Communicatie geschiedt op de VHF kanalen 16, 6 en 67.
• Er geldt een NO SAILING ZONE van 500 meters van de boorlocatie.
• In verband met de veiligheid wordt gevraagd een afstand van 2,6 Nautische Mijlen te houden van de boorlocatie.
• HORIZON GEOBAY is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.52/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COAST OF SURINAME
DRILLING

The vessel ‘HORIZON GEOBAY’ will be conducting soil drilling off the Coast of Suriname from 1st – 6th of December, 2015 at the drilling site 07° 13’.95 N - 055° 11’.20 W (WGS 84).

Please note:
• Communication is through the VHF channel 16, 6 and 67.
• NO SAILING ZONE of 500 meters from the drilling site.
• For safety reasons a clearance of 2.6 Nautical Miles from the drilling site is requested.
• HORIZON GEOBAY is not maneuverable and will be displaying the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.51/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
BAKEN D4 VERVANGEN

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken D4 is vervangen door boei D4 op
ondervermelde positie.

Naam   Positie in datum: WGS‘84              Kleur         Karakter          Type

D4      05° 46’.461N – 55° 08’.959W       Groen        Fl(3)G.15s       Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.51/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
BEACON D4 CHANGED

Hereby the public is informed that the beacon D4 is changed by buoy D4 in the position
mentioned below.

Name        Position in datum: WGS‘84           Colour       Character       Type

 D4         05° 46’.461N – 55° 08’.959W        Green      Fl(3)G.15s      Buoy


All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.50/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 18 en 19 november 2015 zal het vaartuig M/V INDUSTRIAL ACE vanuit Alkmaar richting
Moengo Haven en terug, de dorpen in de Cotticarivier tussen 6:00 ’s morgens en 5:00 ’s
middags passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.50/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On November 18th and 19th, 2015 the vessel M/V INDUSTRIAL ACE shall be passing the
villages in the Cottica River between 6:00 am – 5:00 pm, starting from Moengo Dock
towards Alkmaar and back.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned..

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.49/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 november 2015 zal het vaartuig M/V CARIBBEAN TRADER tussen 9:00 ’s morgens en 5:00 ’s middags vanuit Moengo Haven richting Alkmaar, de dorpen in de Cotticarivier passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.49/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On November 11th, 2015 the vessel M/V CARIBBEAN TRADER shall be passing the villages in the Cottica River between 9:00 am – 5:00 pm, starting from Moengo Dock towards Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
HYDROGRAFISCHE METINGEN

In de periode van 9 – 15 november 2015 zal met het vaartuig PASISI vanaf de monding tot Moengo Dock hydrografische metingen in de Cotticarivier worden uitgevoerd
De metingen zullen dagelijks van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds plaatsvinden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.48/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From 9 – 15 November 2015, the survey vessel PASISI will conduct hydrographic surveys in the Cottica River, starting from the mouth of the river till Moengo Dock.

The surveys will be performed daily from 7:00 am – 7:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER – NABIJ BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

Met referentie naar BaZ no.12/2015, betreffende het bergen van de gezonken ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat dit zal worden hervat in de periode 4 tot en met 25 november 2015. De bergingsactiveiten worden uitgevoerd vanuit de barge “OSLO”.

De positie van de gezonken ponton is 05° 51’.90 N - 054° 38’.40 W (WGS 84).

Er zal dagelijks 24-uren lang continue worden gewerkt gedurende 21 dagen.

De barge “OSLO” zal vanwege de verankering in de rivier niet manoeuvreerbaar zijn. De ankers zijn gemarkeerd door twee (2) gele boeien.

Communicatie geschiedt op de volgende kanalen en frequenties:
VHF 12 en 74
SBB RADIO 6310 HZ

Contact persoon OSLO:
Ber Mak
Satelliet telefoon: +870 776 75 2943

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en ruim afstand te houden van het gemarkeerd gebied.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.47/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER – NEAR BOOMAKKER
SALVAGE WORKS SUNKEN BARGE K110


With reference to NtM no.12/2015, regarding the salvage of the sunken barge “K110” in the Cottica River near Boomakker, the public is informed that the salvage operation will be continued from 4th till 25th of November, 2015 and will be executed with the barge ‘OSLO’.


The position of the sunken barge is 05° 51’.90 N - 054° 38’.40 W (WGS 84).


Salvage works will be performed 24 hours per day during 21 consecutive days.
Barge ‘OSLO’ will not be maneuverable due to anchoring in the river. Its anchors are marked by two (2) yellow buoys.


Communications on the channels and frequencies:
VHF 12 and 74
SBB RADIO 6310 HZ


Contact person OSLO:
Ber Mak
Satelite phone: +870 776 75 2943


For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance from the marked area.


All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2015

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
GEZONKEN DUWBOOT DIRK PETER

Met referentie naar BaZ NO.44/2015, betreffende de gezonken duwboot Dirk Peter, wordt ter algemene kennis het volgende gebracht:

Markering                                       Verschoven naar


Gele Boei (ISO.Y.8s)            06° 00’.384 N           055° 12’.998 W
Rode Bal                            06° 00’.333 N           055° 13’.005 W

De gezonken duwboot is verankerd en bevindt zich in de omgeving van de Rode Bal.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en een afstand van veertig (40) meters te houden van de Rode Bal.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KUST SARAMACCA
EXPLORATIE BORINGEN

Met referentie naar BaZ No.28/2015, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van het district Saramacca in blok 4, wordt ter algemene kennis gebracht dat de boorwerkzaamheden per 10 oktober 2015 zijn beëindigd.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.