header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 04 en 05 januari 2017 zal het vaartuig MS CARIBBEAN TRADERS V-00277 tussen 04:00 – 19:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen tussen 05:00 -19:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.65/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 04th and 05th of January, 2017 the vessel MS CARIBBEAN TRADERS V-00227 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 04:00 and 19:00 hour and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 05:00 and 19:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.64/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 21 en 22 december 2016 zal het vaartuig MS INDUSTRIAL AMA V-00231 tussen 06:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen tussen 09:00 -17:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.64/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 21st and 22nd of December, 2016 the vessel MS INDUSTRIAL AMA V-00231 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.63/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER SUZANNASDAAL - MONDING
SLEPEN VAN FLEX TANK

Met referentie naar BaZ no. 61/2016T, betreffende het vullen van een flex tank te Suzannasdaal, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

Op 07 december 2016 zal de flex tank tussen 07:00 – 12:00 uur door het vaartuig Suzanne D vanuit Suzannasdaal naar de monding van de Surinamerivier worden gesleept. Aan de achterzijde van de flex tank zal de vaarrichting worden bijgestuurd door het vaartuig Kuldipsingh 01.

De totale sleep beweegt met een snelheid van maximaal 5 knopen en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens voeren.
Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden en vaart te verminderen bij het passeren van de sleep.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.63/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER SUZANNASDAAL-ENTRANCE
TOWING OF FLEX TANK

With reference to NtM no.61/2016T, regarding the filling of the flex tank at Suzannasdaal, the public is informed of the following:

On December 7th 2016, the flex tank will be towed from Suzannasdaal to the entrance of the Suriname River between 07:00 – 12:00 h by the vessel Suzanne D. At the rear of the flex tank, the course will be adjusted by the vessel Kuldipsingh 01.

The total tow moves with a maximum speed of 5 knots. During the operation the tow will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.
Vessels are requested to keep a safe distance and to reduce speed while passing the tow.

The communication is through the VHF channels 12 and 16.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.62/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
GEZONKEN WRAK DIRK PIETER VERWIJDERD

Met referentie naar BaZ no.53/2016T, betreffende het bergen van het gezonken wrak Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt ter algemene kennis gebracht dat het wrak verwijderd is.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en een veilige afstand te houden, vanwege mogelijke onder water gelegen wrakdelen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden

NOTICE TO MARINERS NO.62/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
SUNKEN WRECK DIRK PIETER REMOVED.

With reference to NtM no.53/2016T, regarding the salvage of the wreck Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6, the public is informed that the wreck has been removed.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution and to keep a safe distance, due to possible under water located wreck parts.

All ships are requested to take notice of the above mentioned

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.61/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – SUZANNASDAAL
VULLEN VAN EEN FLEX TANK

Van 2 tot 7 december 2016 zullen activiteiten plaatsvinden aan de rechteroever van de Surinamerivier te Suzannasdaal. Er zal vanuit een ponton water uit de Surinamerivier worden overgepompt naar een flex tank. De activiteiten zullen worden uitgevoerd door de vaartuigen Kuldipsingh 01, Kuldipsingh 02, Kuldipsingh 05 en Suzanna D.

De flex tank is aan de uiteinden voorzien van oranje boeien die bij nacht verlicht zijn met wit licht. De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd en de vaartuigen zijn beperkt manoeuvreerbaar.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.61/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – SUZANNASDAAL
FILLING OF A FLEX TANK

From December 2nd till 7th 2016, activities will take place alongside the right bank of the Suriname River at Suzannasdaal. Water from the Suriname River will be pumped from a pontoon to a flex tank. Name of vessels conducting operations Kuldipsingh 01, Kuldipsingh 02, Kuldipsingh 05 en Suzanna D.

The flex tank is marked by orange buoys at its ends which will be lit with white lights during nights. The operations will take place around the clock (24 hours). The vessels will be restricted in maneuverability.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.60/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER KULDIPSINGH PORT FACILITY-SUZANNASDAAL
SLEPEN VAN FLEX TANK

Op 2 december 2016 zal een flex tank tussen 06:00 – 09:30 uur door het vaartuig Suzanne D vanuit Kuldipsingh Port Facility naar Suzannasdaal worden gesleept. Aan de achterzijde van de flex tank zal de vaarrichting worden bijgestuurd door het vaartuig Kuldipsingh 01.

De totale sleep beweegt met een snelheid van maximaal 5 knopen en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.
Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden en vaart te verminderen bij het passeren van de sleep.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.60/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER KULDIPSINGH PORT FACILITY-SUZANNASDAAL
TOWING OF FLEX TANK

On December 2nd 2016, a flex tank will be towed from Kuldipsingh Port Facility to Suzanasdaal between 06:00 – 09:30 h by the vessel Suzanne D. At the rear of the flex tank, the course will be adjusted by the vessel Kuldipsingh 01.

The total tow moves with a maximum speed of 5 knots. During the operation the tow will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.
Vessels are requested to keep a safe distance and to reduce speed while passing the tow.

The communication is through the VHF channels 12 and 16.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.59/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER PARAMARIBO - MONDING
SLEPEN VAN FLEX TANK

Met referentie naar BaZ no. 58/2016T, betreffende de tijdelijke verankeren van een flex tank te Paramaribo, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

Op 22 november 2016 zal de flex tank tussen 10:00 – 15:00 uur door het vaartuig Suzanne D vanuit Paramaribo naar de monding van de Surinamerivier worden gesleept. Aan de achterzijde van de flex tank zal de vaarrichting worden bijgestuurd door het vaartuig Kuldipsingh 01.

De totale sleep beweegt met een snelheid van maximaal 5 knopen en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.
Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden en vaart te verminderen bij het passeren van de sleep.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.59/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER PARAMARIBO-WATERKANT
TOWING OF FLEX TANK

With reference to NtM no.58/2016T, regarding the temporary anchoring of the flex tank at Paramaribo, the public is informed of the following:

On November 22nd 2016, the flex tank will be towed from Paramaribo to the entrance of the Suriname River between 10:00 – 15:00 h by the vessel Suzanne D. At the rear of the flex tank, the course will be adjusted by the vessel Kuldipsingh 01.

The total tow moves with a maximum speed of 5 knots. During the operation the tow will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.
Vessels are requested to keep a safe distance and to reduce speed while passing the tow.

The communication is through the VHF channels 12 and 16.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.58/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER PARAMARIBO
TIJDELIJKE VERANKERING FLEX TANK

Met referentie naar BaZ no. 57/2016T, betreffende het slepen van een flex tank te Accaribo, naar Paramaribo, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

Van 21 tot en met 22 november 2016 zal de flex tank tijdelijk aan de linkeroever van de Surinamerivier te Paramaribo, aan de Waterkant worden verankerd.

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84        Latitude           Longitude
Waterkant
                  05° 49’.479 N     55° 9’.174 W
                  05° 49’.490 N     55° 9’.050 W
                  05° 49’.436 N     55° 9’.045 W
                  05° 49’.425 N     55° 9’.169 W

De flex tank wordt in voorkomende gevallen op positie gehouden door de vaartuigen Suzanne D, Kuldipsingh 01 en Kuldipsingh 02.
De flex tank is aan de uiteinden voorzien van oranje boeien die bij nacht verlicht zijn met wit licht.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.58/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER PARAMARIBO
TEMPORARY ANCHORING FLEX TANK

With reference to NtM No. 57/2016T, regarding the towing of a flex tank from Accaribo to Paramaribo, the public is informed of the following:

From November 21st till 22nd 2016, the flex tank will be temporary anchored on the left bank of the Suriname River at the waterfront of Paramaribo.

The area has the following coordinates:

WGS ‘84       Latitude            Longitude
Waterkant
                05° 49’.479 N   55° 9’.174 W
                05° 49’.490 N   55° 9’.050 W
                05° 49’.436 N   55° 9’.045 W
                05° 49’.425 N   55° 9’.169 W

During this period the flex tank will not be maneuverable and will be assisted by the vessels Suzanne D, Kuldipsingh 01 and Kuldipsingh 02.
The flex tank is marked by orange buoys at its ends, which will be lit with white lights during nights.

The communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.57/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER ACCARIBO - PARAMARIBO
SLEPEN VAN FLEX TANK

Met referentie naar BaZ no. 55/2016T, betreffende het vullen van een flex tank te Accaribo, aan de linkeroever van de Surinamerivier, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

Op 21 november 2016 zal de flex tank tussen 9:00 – 14:00 uur door het vaartuig Suzanne D vanuit Accaribo naar Paramaribo worden gesleept. Aan de achterzijde van de flex tank zal de vaarrichting worden bijgestuurd door het vaartuig Kuldipsingh 01.

De totale sleep beweegt met een snelheid van maximaal 5 knopen en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.
Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden en vaart te verminderen bij het passeren van de sleep.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.57/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER ACCARIBO - PARAMARIBO
TOWING OF FLEX TANK

With reference to NtM no. 55/2016T, regarding the filling of the flex tank at Accaribo, on the left bank of the Suriname River, the public is informed of the following:

On November 21st 2016, the flex tank will be towed from Accaribo to Paramaribo between 9:00 – 14:00 h by the vessel Suzanne D. At the rear of the flex tank, the course will be adjusted by the vessel Kuldipsingh 01.

The total tow moves with a maximum speed of 5 knots. During the operation the tow will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.
Vessels are requested to keep a safe distance and to reduce speed while passing the tow.

The communication is through the VHF channels 12 and 16.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 20 en 21 november 2016 zal het vaartuig MS CARIBBEAN TRADER tussen 06:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen tussen 09:00 -17:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.56/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 20th and 21st of November, 2016 the vessel MS CARIBBEAN TRADER shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – ACCARIBO
VULLEN VAN EEN FLEX TANK

Van 18 tot 21 november 2016 zullen activiteiten plaatsvinden aan de linkeroever van de Surinamerivier te Accaribo, ten noorden van White Beach. Er zal vanuit een ponton water uit de Surinamerivier worden overgepompt naar een flex tank. De activiteiten zullen worden begeleid door het vaartuig Kuldipsingh 02.

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84   Latitude          Longitude
Accaribo
             05° 38’.201 N    55° 04’.278 W
             05° 38’.176 N    55° 04’.230 W
             05° 38’.092 N    55° 04’.304 W
             05° 38’.119 N    55° 04’.352 W

De flex tank is aan de uiteinden voorzien van oranje boeien die bij nacht verlicht zijn met wit licht.
De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd en de vaartuigen zijn beperkt manoeuvreerbaar.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.55/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – ACCARIBO
FILLING OF A FLEX TANK

From November 18th till 21st 2016, activities will take place alongside the left bank of the Suriname River at Accaribo, North of White Beach. Water from the Suriname River will be pumped from a pontoon to a flex tank. During the operations, the barge Kuldipsingh 02 will remain on site.

The area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude            Longitude
Accaribo
              05° 38’.201 N    55° 04’.278 W
              05° 38’.176 N    55° 04’.230 W
              05° 38’.092 N    55° 04’.304 W
              05° 38’.119 N    55° 04’.352 W

The flex tank is marked by orange buoys at its ends which will be lit with white lights during nights. The operations will take place around the clock (24 hours). The vessels will be restricted in maneuverability.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCARIVIER – JOSSIEKREEK EN SARAH MARIA
DUIKWERKZAAMHEDEN

Van 07 tot en met 11 november 2016 zullen duikwerkzaamheden uitgevoerd worden in de Saramaccarivier, bij de Staatsoliesteiger te Jossiekreek en de zandlosplaats te Sarah Maria, nabij de posities (WGS 84):

                          Gebieden                                               Posities (WGS 84)
Staatsoliesteiger Jossikreek (linkeroeverSaramaccarivier)     06° 00’.097N 055° 40’.433 W
Zandlosplaats Sarah Maria (rechteroever Saramaccarivier)   05° 49’.942 N 055° 30’.380 W

Van 7 tot en met 10 november 2016 zullen de duikwerkzaamheden plaatsvinden vanuit een verankerde ponton aan de kant van de staatsoliesteiger te Jossiekreek.

Op 11 november 2016 zullen de duikwerkzaamheden plaatsvinden vanuit een afgemeerde ponton aan de kant van de zandlosplaats te Sarah Maria.

De werkzaamheden zullen dagelijks worden verricht tussen 08:00 uur – 16:00 uur en zullen worden begeleid door een flyboat op locatie.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd om een afstand van 50 (vijftig) meter van de ponton te houden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 10.

Contact persoon:
Diving Leader: Tasmoredjo
Mobiel: 8847927 / 8760240 / 8561767

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.54/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA RIVER – JOSSIEKREEK AND SARAH MARIA
DIVING ACTIVITIES

From 7th till 11th November 2016, diving operations will be carried out in the Saramacca River, at the State Oil Company jetty, in the vicinity of Jossiekreek and sand unloading point of Sarah Maria, near the positions (WGS 84):

                               Areas                                                     Positions (WGS 84)
State Oil Company jetty Jossikreek (leftbank Saramacca River)     06° 00’.097N 055° 40’.433 W
Sand unloading point Sarah Maria (rightbank Saramacca River)    05° 49’.942 N 055° 30’.380 W

From 7th till 10th November 2016, diving activities will take place from a moored pontoon on the side of the State Oil Company jetty near Jossiekreek.

On the 11th of November 2016, diving activities will take place from a moored pontoon on the side of the sand unloading point of Sarah Maria.

The activities will be carried out daily between 08:00 hour – 16:00 hour and will be supervised by a flyboat on location.

For safety reasons, all ships and other water users are requested to keep a clear distance of 50 (fifty) meters from the pontoon.

Communication is through VHF channel 10

Point of contact:
Diving Leader: Tasmoredjo
Mobile: 8847927 / 8760240 / 8561767

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.53/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – BOEI S6
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN DIRK PIETER

Met referentie naar BaZ no.51/2016T, betreffende het bergen van het gezonken wrak Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

• De “Oostelijk - Kardinale boei” is verschoven naar de positie 06°00’.588N - 055°12’.984W.
• Het werkgebied is gemarkeerd door gele tonnen en wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                  WGS 84
     Latitude (N)      Longitude(W)
1 06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 12’.972 W
2 06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 12’.962 W
3 06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 13’.223 W
4 06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 13’.223 W

• Bij het naderen van het bovenvermeld gebied is vermindering van vaarsnelheid vereist.
• De communicatie met de Salvage Master op SMITBARGE 1 geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

 


NOTICE TO MARINERS NO.53/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – BUOY S6
SALVAGE WORKS DIRK PIETER.

With reference to NtM NO.51/2016, regarding the salvage of the wreck Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S 6, the public is informed by the following:

• The “East-Cardinal bouy” is shifted to position 06°00’.588N - 055°12’.984W.
• The work area is marked by yellow buoys and has the following coordinates:

                    WGS 84
        Latitude (N)    Longitude(W)
1  06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 12’.972 W
2  06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 12’.962 W
3  06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 13’.223 W
4  06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 13’.223 W

• When approaching the above mentioned area speed reduction is required.
• Communication is through the Salvage Master at SMITBARGE 1 on the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 22 en 23 oktober 2016 zal het vaartuig MS CARIBBEAN TRADER tussen 06:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.52/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 22nd and 23rd of October, 2016 the vessel MS CARIBBEAN TRADER shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.51/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – BOEI S6
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN DIRK PIETER

Van 16 tot 31 oktober 2016, zullen bergingsactiviteiten van het gezonken wrak Dirk Pieter plaatsvinden in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6 op de positie 06°00’.363N - 055°12’.994W (WGS 84).

De bergingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door het bergingsvaartuig SMITBARGE 1 die door middel van een 4 point mooring systeem geankerd zal zijn. De SMITBARGE 1 zal tijdens de operatie niet manoeuvreerbaar zijn en zal worden geassisteerd door de sleepboten DMS STORK en SUZANNE D.

Bij het naderen van het bovenvermeld gebied is vermindering van de vaarsnelheid vereist.

De communicatie met de Salvage Master op SMITBARGE 1 geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.51/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – BUOY S6
SALVAGE WORKS DIRK PIETER.

From 16 till 31 October, 2016 salvage activities will take place of wreck Dirk Pieter in the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6 at position 06°00’.363N - 055°12’.994W (WGS 84).

The salvage operations will be carried out by the salvage barge SMITBARGE 1, which will be anchored by a 4 point mooring system. During the operations the SMITBARGE 1 will remain stationary and will be assisted by the tugboats DMS STORK and SUZANNE D.

When approaching the above mentioned area speed reduction is required.

Communication is through the Salvage Master at SMITBARGE 1 on the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.