header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.109/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 03 en 04 december 2018 zal het vaartuig Industrial Ama vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 03 december 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 04 december 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.109/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 03rd and the 04th of December 2018 the vessel Industrial Ama shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On December 03rd, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On December 04th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.108/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 02 en 03 december 2018 zal het vaartuig Industrial Ama vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 02 december 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 03 december 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.108/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 02nd and the 03rd of December 2018 the vessel Industrial Ama shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On December 02nd, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On December 03rd, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.107/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 29 en 30 november 2018 zal het vaartuig Industrial Ama vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 29 november 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 30 november 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.107/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 29th and 30th of November 2018 the vessel Industrial Ama shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 29th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On November 30th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.106/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 november 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 november 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 26 november 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.106/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of November 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 25th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 26th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.105/2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014 EN 2017
KUST VAN SURINAME
WIJZIGING POSITIE WRAK GUARANI

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat op een afstand van 53 km voor de kust van Suriname, de positie van wrak Guarani (WGS ’84: 06° 25’.300 N - 056° 28’.800 W) gewijzigd is naar 06° 25’.235 N - 056° 28’.707 W. De minimale diepte boven het wrak is 23.1 m.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.105/2018P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014 AND 2017
COAST OF SURINAME
WRECK GUARANI POSITION CHANGED

The public is being informed that at a distance of 53 km off the coast of Suriname, the position of wreck Guarani (WGS ’84: 06° 25’.300 N - 056° 28’.800 W) is changed to 06° 25’.235 N - 056° 28’.707 W. The minimal depth above the wreck is 23.1 m.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.104/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN RUBIS- JETTY

Van 21 november tot en met 1 december 2018 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van Rubis baggerwerkzaamheden worden verricht door het vaartuig Delta Queen 2.

Het baggergebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

      Latitude       Longitude
A  05° 45’.414 N  055° 08’.023 W
B  05° 45’.220 N  055° 07’.831 W
C  05° 45’.185 N  055° 07’.869 W
D  05° 45’.387 N  055° 08’.048 W

De werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd. Het vaartuig Delta Queen 2 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.104/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES RUBIS - JETTY

From November 21st to December 01st, 2018 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of RUBIS with the vessel Delta Queen 2.

The dredging area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

         Latitude        Longitude
A   05° 45’.414 N   055° 08’.023 W
B   05° 45’.220 N   055° 07’.831 W
C   05° 45’.185 N   055° 07’.869 W
D   05° 45’.387 N   055° 08’.048 W

The operations will be carried out during day light. The vessel Delta Queen 2 will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.103/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 14 en 15 november 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 14 november 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 15 november 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.103/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 14th and 15th of November, 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 14th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 15th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 102/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 14 november 2018 tot 16 januari 2019 zal het vaartuig MS Atlantic Guardian een wetenschappelijk onderzoek verrichten voor de kust van Suriname op een afstand van ongeveer vier en vijftig nautische mijl (54 NM). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:
                  WGS 84
    Latitude (N) Longitude(W)
1  09°33’.789 N   054°38’.330 W
2  09°35’.141 N   055°38’.158 W
3  06°51’.815 N   055°49’.077 W
4  06°52’.909 N   055°02’.963 W

Er zal apparatuur worden gesleept door de MS Atlantic Guardian. Vaartuigen dienen een veilige afstand van minimaal twee nautische mijlen (2 NM) van het schip te houden.

De communicatie geschied via VHF kanaal 16.

Let wel!
Het vaartuig MS Atlantic Guardian zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.102/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

From November 14th, 2018 till January 16th, 2019 the survey vessel MV Atlantic Guardian will conduct a scientific survey at a distance of fifty-four nautical miles (54 NM) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

                   WGS 84
    Latitude (N)  Longitude(W)
1  09°33’.789 N   054°38’.330 W
2  09°35’.141 N   055°38’.158 W
3  06°51’.815 N   055°49’.077 W
4  06°52’.909 N   055°02’.963 W

Equipment will be towed by the MV Atlantic Guardian. A safe distance of at least two nautical miles (2 NM) should be kept from the vessel.

Communication is through the VHF channel 16.

Please Note!
During the operation the MV ATLANTIC GUARDIAN will be restricted in maneuverability.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.101/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 november 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 november 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 11 november 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.101/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 10th and 11th of November 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 10th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 11th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.100/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 5 en 6 november 2018 zal het vaartuig INDUSTRIAL CONSTANT vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 5 november 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 6 november 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.100/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 5th and 6th of November 2018 the vessel INDUSTRIAL CONSTANT shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 5th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On November 6th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.99/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ NO.90/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek door de vaartuigen Maria Jose II en Geo explorer voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden worden verlengd tot 10 december 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.99/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH PERIOD CHANGED

With reference to NtM NO.90/2018T, regarding the scientific research by the vessels Maria Jose II and Geo explorer off the coast of Suriname, the public is informed that the execution of the research has been extended till December 10th, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.98/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME, CORONIEBANK, TOTNESS
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ONDERWATER KABEL

Van 5 tot en met 24 november 2018 zullen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de onderwaterkabel voor de kust van Suriname te Totness op de locatie 05° 53’.932N - 056°19’.378W (WGS84) door de schuit Andrea S, die zal worden gesleept door de sleepboot Saga.

Let wel!
• Dit gebied komt droog te liggen gedurende laagwater.
• Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 83 en 16.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 500 (vijfhonderd) meters rondom de vaartuigen.

De scheepvaart wortd verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.98/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME, CORONIEBANK, TOTNESS
MAINTENANCE WORK SUBMARINE CABLE

From 5th to 24th November, 2018, maintenance work on the submarine cable will take place off the coast of Suriname on the Coroniebank at Totness on the location 05° 53’.932N - 056°19’.378W (WGS84) with the barge Andrea S, which will be towed by the tugboat Saga.

Please note:
• This area will be dry during low tide.
• Communication is through the VHF channels 83 and 16.
• There is a SAFETY ZONE of 500 (five hundred) meters around the vessels.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.97/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 oktober 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 oktober 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 27 oktober 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.97/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 26th and 27th of October 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 26th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 27th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.96/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME, CORONIEBANK, TOTNESS
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ONDERWATERKABEL

Van 19 oktober tot en met 13 december 2018 zullen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de onderwaterkabel voor de kust van Suriname op de Coroniebank te Totness met behulp van een zwampgraafmachine en een airboat.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

Latitude Longitude
A 05° 54’.284 N 056° 19’.206 W
B 05° 54’.290 N 056° 19’.420 W
C 05° 53’.367 N 056° 19’.356 W
D 05° 53’.378 N 056° 19’.458 W

De werkzaamheden zullen alleen bij daglicht worden uitgevoerd.

Het bovenvermeld gebied is gedurende deze periode geheel afgesloten voor de scheepvaart en andere gebruikers.

 

NOTICE TO MARINERS NO.96/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME, CORONIEBANK, TOTNESS
MAINTENANCE WORK SUBMARINE CABLE

From October 19th to December 13th, 2018, maintenance work on the submarine cable will take place off the coast of Suriname on the Coroniebank at Totness using a swamp excavator and an airboat.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

Latitude Longitude
A 05° 54’.284 N 056° 19’.206 W
B 05° 54’.290 N 056° 19’.420 W
C 05° 53’.367 N 056° 19’.356 W
D 05° 53’.378 N 056° 19’.458 W

The operations will only take place during daylight.

The section mentioned above is completely closed for all ships and other users during this period.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.95/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Voor de kust van Suriname worden er overlaadwerkzaamheden uitgevoerd tot en met 18 oktober 2018. Houtblokken worden overgeladen van het MS Oriental Apoera op het MS Estia.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude      Longitude
A            06 13’.763 N   055 04’.633 W
B            06 13’.764 N   055 04’.850 W
C            06 13’.547 N   055 04’.850 W
D            06 13’.547 N   055 04’.633 W

Tijdens de operatie zijn de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.95/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

Off the Coast of Suriname, ship to ship transfer of cargo is taking place until 18th October 2018. Round logs will be transferred from the MV Oriental Apoera to the MV Estia.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84      Latitude       Longitude
A              06 13’.763 N   055 04’.633 W
B              06 13’.764 N   055 04’.850 W
C              06 13’.547 N   055 04’.850 W
D              06 13’.547 N   055 04’.633 W

The vessels are limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.