header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37 /2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6A
STREMMING VAARGEUL OPGEHEVEN

Met referte aan BaZ no.36/2019T, betreffende het aan de grond geraakte vaartuig Eastern Bay op positie 5°59.298 N en 55°13.047 W ter hoogte van boei S6A, wordt bekendgemaakt dat de stremming van de vaargeul is opgeheven vanwege het vertrek van het vaartuig Eastern Bay.

NOTICE TO MARINERS NO.37 /2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6A
OBSTRUCTION FAIRWAY REMOVED

With reference to NtM no.36/2019T, regarding the vessel Eastern Bay which has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W 5°59.298 N and 55°13.047 W in the vicinity of buoy S6A, the public is informed that the fairway is no longer obstructed, due to the departure of the vessel Eastern Bay.