header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.75/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2014
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 18 november tot 12 december 2021 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van de dekschuiten Big Hub 12 en Big Hub 17 naar het MS Global Faith. De dekschuiten zullen worden gesleept door de duwboten Massive 3 en Massive 6.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84       Latitude     Longitude
D1           06° 11'.988 N  055° 19'.739 W
D2           06° 11'.988 N  055° 19'.956 W
D3           06° 11'.773 N  055° 19'.956 W
D4           06° 11'.770 N  055° 19'.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12 en in geval van nood via kanaal 16.

De scheepvaart dient het bovenvermelde gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.74/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ NO.61/2021T, betreffende het uitvoeren van exploratieboringen door het boorschip Maersk Valiant , wordt bekendgemaakt dat zij zal worden verplaatst naar de boorlocatie op 07° 21.3’ N – 055° 51.5’ W (WGS 84). Het boorschip zal van 17 november 2021 tot en met 17 februari 2022 exploratieboringen voor de kust van Suriname verrichten op deze locatie.

In verband met de veiligheid dienen vaartuigen een veilige afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van het boorschip te houden.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via VHF kanalen 16 en 77.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• Maersk Valiant is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.73/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER
TIJDELIJKE VEILIGHEID ZONE

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het gedeelte van de Surinamerivier ongeveer 400 (vierhonderd) meters van de oever gelegen tussen de van Sommelsdijckskreek en de SMS steiger, tijdelijk wordt gerekend tot Veiligheid Zone waarin intree alsmede het ten anker gaan van vaartuigen verboden is.

De Veiligheid Zone zal van kracht zijn op donderdag 25 november 2021 van 00.00 uur tot 24:00 uur.

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten( WGS 84):

A. 05° 49’.553 N - 055° 08’.872 W
B. 05° 49’.456 N - 055° 09’.284 W
C. 05° 49’.295 N - 055° 09’.262 W
D. 05° 49’.337 N - 055° 08’.796 W

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 72/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 november 2021 zal het MS Industrial Hobart (02727) vanuit Alkmaar richting Traymore havenfaciliteit en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 november 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore havenfaciliteit.
2. Op 11 november 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore havenfaciliteit naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.71/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
MARKERING WRAK CORANTIJN

Met referte aan BaZ NO.25/2021T, betreffende het wrak Corantijn, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat het wrak is gemarkeerd middels een gele boei (lichtkarakter Fl.Y.4s) op positie 05° 47’.726 N - 055° 09’.512 W.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.70/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, JAGTLUST- EN DIJKVELDBANK
TIJDELIJKE VERPLAATSING VAN BOEIEN J5, J7 EN D6

In het kader van de baggerwerkzaamheden in de Surinamerivier, zullen de boeien J5, J7 en D6 tijdelijk worden verplaatst.
De verplaatsing van de boeien zal plaatsvinden op 2 november 2021 door het multifunctioneel vaartuig Marwina.

De verplaatsing van de boeien geschiedt als volgt:
Naam Huidig   positie (WGS'84)   Gewijzigde positie (WGS ’84)    Afstand van de vaargeul (m)
J5                     05° 49ʹ.394 N                05° 49ʹ.404 N
                        055° 06ʹ.643 W              055° 06ʹ.649 W                                         70 m
                                            
J7                     05° 49’.129 N                 05° 49ʹ.159 N
                        055° 07’.332 W               055° 07ʹ.336 W                                         90 m                     
                                                          
D6                    05° 45’.627 N                  05° 45ʹ.650 N
                        055° 08’.156 W                055° 08ʹ.132 W                                        70 m

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.69/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMErivier
BERGINGSWERKZAAMHEDEN SLEEPBOOT CORANTIJN

Met referte aan BaZ NO.66/2021T, betreffende bergingswerkzaamheden van het wrak Corantijn, wordt bekendgemaakt dat deze op 28 en 29 oktober 2021 zullen plaatsvinden.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.68/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 27 en 28 oktober 2021 zal het MS ACE (02723) vanuit Alkmaar richting Traymore havenfaciliteit en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 27 oktober 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore havenfaciliteit.
2. Op 28 oktober 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore havenfaciliteit naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 67/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
GEOFYSISCH ONDERZOEK

Van 25 oktober tot en met 31 december 2021 zal het onderzoekvaartuig BGP Prospector een geofysisch onderzoek verrichten op een afstand van vijfentwintig nautische mijl (25 NM) voor de kust van Suriname.

Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:
WGS 84 WGS 84
  Latitude (N)     Longitude(W)      Latitude (N)       Longitude(W)
A 06°44’.999 N  056°15’.000 W    G 06°35’.104 N   056°44’.743 W
B 06°24’.980 N  056°15’.027 W    H 06°35’.981 N   056°44’.290 W
C 06°24’.993 N  055°51’.405 W    I  06°43’.956 N   056°40’.171 W
D 06°28’.727 N  056°49’.072 W    J  06°45’.014 N   056°39’.628 W
E 06°32’.091 N  056°47’.045 W    K  06°44’.999 N   057°15’.000 W
F 06°32’.731 N  056°46’.555 W


De communicatie geschiedt via de VHF kanalen 16 en 69.

Let wel:
Het MS BGP Prospector zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van tenminste vijf nautische mijl (5 NM) van het MS BGP Prospector te houden. Het onderzoekvaartuig zal worden ondersteund door MS Geo Service I, MS National Energy Explorer en MS Sanco Scorpio.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.66/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN SLEEPBOOT CORANTIJN

Van 14 tot en met 21 oktober 2021 zullen er bergingswerkzaamheden van het wrak Corantijn plaatsvinden op de Surinamerivier.

Het werkgebied is begrensd door de volgende coördinaten:
WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
1 05° 47’.677 N 055° 09’.520 W
2 05° 47’.655 N 055° 09’.510 W
3 05° 47’.645 N 055° 09’.533 W
4 05° 47’.667 N 055° 09’.543 W

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

Communicatie met het bergingsvaartuig Dharmsingh geschiedt als volgt:
Bergingsmeester: Sonny Noslin
Mobielnummer: +597 8512406

In geval van onregelmatigheden, kan deze worden doorgegeven aan de MAS via VHF kanaal 12 of op het mobielnummer +597 8913914.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2014
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 1 tot en met 5 oktober 2021 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de Suralco General Dock op positie 05°36.599 N en 055°5.245 W. Houtblokken zullen worden overgeladen van de dekschuiten Big Hub 12 en Big Hub 17 naar het MS Ithaca Stockholm. De dekschuiten zullen worden gesleept door de duwboten Massive 3 en Massive 6.

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient het bovenvermelde gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.64/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
3D SEISMISCH ONDERZOEK

Van 30 september 2021 tot 30 januari 2022 zal het onderzoekvaartuig Ramform Tethys, 3D seismisch onderzoek verrichten op een afstand van honderd een en veertig nautische mijlen (141 NM) voor de kust van Suriname.

Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:
WGS 84  Latitude (N)   Longitude (W)   WGS 84  Latitude (N)  Longitude (W)
A            09°28’.668 N    056°00’.425 W       K           08°21’.288 N   056°22’.579 W
B            09°28’.671 N    055°11’.087 W       L            08°27’.809 N  056°20’.438 W
C            09°22’.157 N    055°06’.686 W       M           08°40’.181 N  056°16’.380 W
D            08°52’.837 N    054°46’.912 W       N           09°05’.027 N  056°08’.216 W
E            08°31’.975 N     054°46’.923 W      O           09°22’.154 N   056°02’.574 W
F            08°31’.984 N     055°06’.921 W      P            09°28’.668 N   056°00’.425 W
G           08°27’.814 N      055°06’.924 W
H           08°21’.305 N      055°06’.927 W
I            08°21’.296 N      056°19’.989 W
J            08°21’.292 N      056°20’.000 W

De communicatie geschiedt via VHF kanalen 72 en 16.
Let wel!
Het MS Ramform Tethys zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste zeven nautische mijl (7 NM) van het achterschip en drie nautische mijl (3 NM) van de boeg en weerszijden van het MS Ramform Tethys te houden. Het onderzoekvaartuig zal worden ondersteund door het MS Thor Freyja en MS Thor Alpha.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.63/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 september 2021 zal het MS AMA (02712) vanuit Alkmaar richting Traymore havenfaciliteit en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 september 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore havenfaciliteit.
2. Op 26 september 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore havenfaciliteit naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.62/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 21 en 22 september 2021 zal het MS ACE (02703) vanuit Alkmaar richting Traymore havenfaciliteit en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 21 september 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore havenfaciliteit.
2. Op 22 september 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore havenfaciliteit naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.61/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ NO.51/2021T, betreffende het uitvoeren van exploratieboringen door het boorschip Maersk Valiant , wordt bekendgemaakt dat zij zal worden verplaatst naar de boorlocatie op 07° 50.2’ N – 055° 56.5’ W (WGS 84). Het boorschip zal van september tot en met november 2021 exploratieboringen voor de kust van Suriname verrichten op deze locatie.

In verband met de veiligheid dienen vaartuigen een veilige afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van het boorschip te houden.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via VHF kanalen 16 en 77.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• Maersk Valiant is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.