header image

NOTICE TO MARINERS NO.109/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On January 2nd and January 3rd, 2020, the vessel STAATSOLIE IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 2nd, 2020 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On January 3rd, 2020 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

NOTICE TO MARINERS NO.109/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On January 2nd and January 3rd, 2020 the vessel STAATSOLIE IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 2nd, 2020 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On January 3rd, 2020 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.108/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zal het vaartuig SHIVA VIKIN vanuit Global Oil richting Traymore haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 31 december 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Global Oil naar Moengo Haven.
2. Op 1 januari 2020 tussen 06:00– 18:00 uur vanuit Moengo Haven naar Global Oil.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12 en 16.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.108/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On December 30th and January 1st 2020 the vessel SHIVA VIKIN shall sail from Global Oil to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On December 30th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Global Oil to Moengo Port.
2. On January 1st, 2020 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Global Oil.

Communication is through VHF channel 12 and 16.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.107/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2017
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.106/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, wordt u geïnformeerd dat het boorplatform Noble Sam Croft zijn boorwerkzaamheden heeft verplaatst naar locatie 7° 26.669'N 56° 2.289'W en zal 60-80 dagen op locatie vertoeven.

De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn Southern Tide, States Tide, Troms Hera en Polaris.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van het boorplatform te houden.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de VHF op alle internationale kanalen met de frequenties van 149.3 tot 163.75 MHz, op MF met de frequenties van 1.6 tot 30 MHz en op Helicopter NSC met 250 kHz.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• Noble Sam Croft is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.107/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
CHART 2017
RESEARCH DRILLING

With reference to BaZ NO.106 / 2019T, concerning the execution of exploration wells off the coast of Suriname, you are informed that the drilling platform Noble Sam Croft has moved its drilling activities to location 7° 26.669'N 56° 2.289'W and will be stay on location for 60- 80 days.

The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are Southern Tide, States Tide, Troms Hera, Polaris.

Vessels must maintain a safe distance of 1000 (one thousand) meters of the drillship.

Please note:
• Communication is through the VHF on all international channels with frequencies of 149.3 to 163.75 MHz, on MF with the frequencies of 1.6 till 30 MHz and on Helicopter NSC with 250 kHz.
• There is a SAFETY ZONE of 1000 (one thousand) metres from the drilling site.
• Noble Sam Croft is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships should take notice of the above mentioned.


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.106/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2017
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.75/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, wordt u geïnformeerd dat het boorplatform Noble Sam Croft zijn boorwerkzaamheden heeft verlengd tot en met 15 februari 2020.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van het boorplatform te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn Southern Tide, States Tide, Troms Hera, Polaris.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de VHF op alle internationale kanalen met de frequenties van 149.3 tot 163.75 MHz, op MF met de frequenties van 1.6 tot 30 MHz en op Helicopter NSC met 250 kHz.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• Noble Sam Croft is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.106/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
CHART 2017
RESEARCH DRILLING


With reference to NtM NO.75/2019T, concerning the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, you are informed that the offshore Noble Sam Croft has extended its drilling work untill February 15th, 2020.

Vessels must maintain a safe distance of 1000 (one thousand) meters of the drillship.

The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are Southern Tide, States Tide, Troms Hera, Polaris.

Please note:
• Communication is through the VHF on all international channels with frequencies of 149.3 to 163.75 MHz, on MF with the frequencies of 1.6 till 30 MHz and on Helicopter NSC with 250 kHz.
• There is a SAFETY ZONE of 1000 (one thousand) metres from the drilling site.
• Noble Sam Croft is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships should take notice of the above mentioned.

Maritime Authority Suriname,

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.105 /2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
BAKEN VB2 BESCHADIGD

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken VB2 beschadigd is en wordt verlicht met een lichtkarakter Iso.R.4s.

Naam   Positie in datum: WGS‘84           Kleur          Karakter        Type
VB 2     05º 57'.029N - 55º 11'.840W     Rood           Iso.R.4s        Baken

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

 

NOTICE TO MARINERS NO. 105 /2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
BEACON VB2 DAMAGED

The public is hereby informed that the beacon VB2 is damaged and is lit with a light character Iso.R.4s.

Name   Position in datum: WGS‘84        Colour   Character    Type
VB 2    05º 57'.029N - 55º 11'.840W     Red      Iso.R.4.s     Beacon

All ships should take notice of the above mentioned. 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.104/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.96/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, wordt u geïnformeerd dat het boorplatform West Castor zijn boorwerkzaamheden heeft afgerond.

Het boorplatform West Castor vertrek op maandag 25 november 2019 en zal worden voortgesleept door sleepboot GH Liberty. Het boorplatform en sleepboot zullen beperkt manoeuvreerbaar zijn en de relevante tekens tonen. Hierbij moeten alle vaartuigen en water gebruikers een veilige afstand van ten minste vijfhonderd meter (500 m) aanhouden.

De communicatie geschiedt via de VHF kanalen 6, 10 en 16.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.104/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM NO.96 / 2019T, concerning the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, you are informed that the offshore Jack Up Rig West Castor has completed its drilling work.

The offshore Jack Up Rig West Castor will depart on November 25th, 2019 and will be towed by the tug GH liberty. The Jack Up Rig and tug will be limited in maneuverability and display the relevant signs. All vessels and water users must maintain a safe distance of five hundred meters (500 m).

Communication is through the VHF channels 6, 10 and 16.

All ships should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.103/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER DIJKVELD – REDE PARAMARIBO
KAART 2765
ZWEMMARATHON
TIJDELIJK SCHEEPVAART VERBOD

Op maandag 25 november 2019 zal een zwemmarathon worden gehouden in de Surinamerivier.

De start is Marine Durga (5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) en de finish is bij de Marine Trap te Paramaribo.

Bovenvermeld gebied zal tijdens de zwemmarathon tussen 07:00 uur en 12:00 uur gesloten zijn voor de scheepvaart.

De zwemmers worden begeleid door volgboten van de Maritieme Autoriteit Suriname, de Maritieme Politie en vrijwilligers.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden

NOTICE TO MARINERS NO.103/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER DIJKVELD – PARAMARIBO
CHART 2765
SWIMMING MARATHON
SHIPPING TEMPORARILY PROHIBITED

On Monday, November 25th, 2019, a swimming marathon will be held in the Suriname River.

The starting point is at Marine Durga (5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) and the finish at the Marine Trap in Paramaribo.

During the swimming marathon, the section mentioned above is closed for all shipping between 07:00 h - 12:00 h.

The swimmers are escorted by boats of the Maritime Authority Suriname, the Maritime Police and volunteers.

All ships are should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.102/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAME RIVER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Op 13 en 14 november 2019 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Rivierzand zal worden overgeladen van de ponton Kraaneiland 1, die door de duwboten Kuldipsingh 01 en Kuldipsingh 02 wordt geassisteerd, naar het motorschip Atlantic.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84        Latitude             Longitude
Rac A Rac
A                   05° 37.444'N   055° 03.465'W
B                   05° 37.251'N   055° 03.486'W
C                   05° 37.025'N   055° 02.806'W
D                   05° 37.159'N   055° 02.750'W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient het bovenvermelde gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.102/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

On 13th and 14th of November 2019, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac. River sand will be transferred from the pontoon Kraaneiland 1, which will be assisted by the tugboats Kuldipsingh 01 and Kuldipsingh 02, to the Motor Vessel Atlantic.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84      Latitude            Longitude
Rac A Rac
A                 05° 37.444'N   055° 03.465'W
B                 05° 37.251'N   055° 03.486'W
C                05° 37.025'N    055° 02.806'W
D                05° 37.159'N    055° 02.750'W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channel 12.

All ships should approach the above mentioned area with caution and reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.101/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 08 en 09 november 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt zal passeren:
1. Op 08 november 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 09 november 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.101/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 08th and 09th of November 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 08th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 09st, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.100/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER - DIJKVELD
OIL SPILL RESPONSE OEFENINGEN

Op 7 en 8 november en op 12 en 13 november 2019 zullen er van 08:00 tot 16:00 uur, Oil Spill Response oefeningen worden uitgevoerd voor de steiger van Kuldipsingh Port Facility NV. Het oefengebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                 WGS 84
    Latitude (N)    Longitude(W)
A  05° 46’.517N    055° 9’.168W
B  05° 46’.610N    055° 9’.244W
C  05° 46’.592N    055° 9’.265W
D  05° 46’.500N    055° 9’.190W

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en overige watergebruikers tijdens de oefeningen een veilige afstand van ten minste honderd meters (100 m) van de Kuldipsingh Port Facility te houden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.100/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAMERIVER – DIJKVELD
OIL SPILL RESPONSE EXERCISES

On 7th and 8th November and on 12th and 13th November 2019, from 08:00 to 16:00 hours, Oil Spill Response exercises will be conducted in front of the quay of Kuldipsingh Port Facilities N.V.
The exercise area is bounded by the following coordinates:

                  WGS 84
    Latitude (N)  Longitude(W)
A  05° 46’.517N   055° 9’.168W
B  05° 46’.610N   055° 9’.244W
C  05° 46’.592N   055° 9’.265W
D  05° 46’.500N   055° 9’.190W

For safety reasons, shipping and other water users must keep a safe distance of at least one hundred meters (100 m) of Kuldipsingh Port Facilities during the exercises.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.99/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.96/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, wordt u geïnformeerd dat het boorplatform West Castor zal worden verplaatst in de periode 6 tot en met 7 november (exacte datum niet bekend) naar de locatie genaamd “Tukunari” met de coördinaten 06° 7’.904 N – 55° 39’.338 W (WGS 84). Het boorplatform zal gedurende een periode van 30 dagen boorwerkzaamheden op de aangegeven locatie verrichten.

Tijdens de verplaatsing van het boorplatform West Castor moeten alle vaartuigen en water-gebruikers een veilige afstand van ten minste duizend meter (1000 m) aanhouden. Het boorplatform zal beperkt manoeuvreerbaar zijn en de relevante tekens tonen.
Eenmaal op locatie zal een VEILIGHEIDSZONE van vijfhonderd meter (500 m) van het boorplatform van kracht zijn.

De begeleidende vaartuigen Union Sovereign en Pacific Wyfner zullen assisteren bij de uitvoering van de werkzaamheden.
De communicatie geschiedt via de VHF kanalen 6, 10 en 16.
De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.99/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to BaZ NO.96 / 2019T, concerning the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, you are informed that the offshore Jack Up Rig West Castor will be relocated in the period from November 6th to November 7th, 2019 (exact date unknown) to the location named “Tukunari” with the coordinates 06° 7’.904 N - 55° 39’.338 W (WGS 84). The drilling platform will carry out drilling work at the specified location for a period of 30 days.

During the relocation of the offshore Jack Up Rig West Castor, all vessels and water users must maintain a safe distance of at least a thousand meters (1000 m). The Jack Up Rig will be maneuverable to a limited extent and display the relevant signs.
Once on site a SAFETY ZONE of five hundred meters (500 m) from the drilling platform will be in force.

The accompanying vessels Union Sovereign and Pacific Wyfner will assist in carrying out the operations.
Communication is through the VHF channels 6, 10 and 16.
All ships should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.98/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 30 en 31 oktober 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt zal passeren:
1. Op 30 oktober 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 31 oktober 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.98/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 30th and 31st of October, 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 30th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 31st, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.97/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN DE MOLEN

Van 28 oktober tot en met 11 november 2019 zullen infrastructurele werkzaamheden langs de linkeroever van de Surinamerivier nabij De Molen op positie 5" 47.630’N - 55'9.721'W worden uitgevoerd .
De vaartuigen betrokken bij de werkzaamheden zijn de duwboot genaamd RAMDOEL 1 en een ponton.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en overige watergebruikers een afstand van tenminste vijftig meters (50 m) van het werkgebied te houden.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 .

De scheepvaart dient hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.97/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
INFRASTRUCTURAL ACTIVITIES DE MOLEN

From October 28 to November 11, 2019, infrastructure works will be carried out along the left bank of the Suriname River near De Molen at position 5 "47.630'N - 55'9.721'W.
The vessels involved in the work are the push boat named RAMDOEL 1 and a pontoon.

For safety reasons, shipping and other water users are requested to keep a distance of at least fifty meters (50 m) from the working area.

Communication is via the VHF channels 12.

Shipping must take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.96/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.93/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, wordt u geïnformeerd dat het boorplatform West Castor zal worden verplaatst in de periode van 21 oktober tot en met 25 oktober 2019 (exacte datum niet bekend) naar de locatie genaamd “Gonini” met de coördinaten 06° 09’.534 N – 055° 27’.099 W (WGS 84). Het boorplatform zal gedurende een periode van 30 dagen boorwerkzaamheden op de aangegeven locatie verrichten.

Tijdens de verplaatsing van het boorplatform West Castor moeten alle vaartuigen en water gebruikers een veilige afstand van ten minste duizend meter (1000 m) aanhouden. Het boorplatform zal beperkt manoeuvreerbaar zijn en de relevante tekens tonen.
Eenmaal op locatie zal een VEILIGHEIDSZONE van vijfhonderd meter (500 m) van het boorplatform van kracht zijn.

De begeleidende vaartuigen Zorro Grande II, KTK Tribon en Statia Responder zullen assisteren bij de uitvoering van de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt via de VHF kanalen 6 en 10.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.93/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to BaZ NO.93 / 2019T, concerning the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, you are informed that the offshore Jack Up Rig West Castor will be relocated in the period from October 21st to October 25th, 2019 (exact date unknown) to the location named “Gonini” with the coordinates 06 ° 09'.534 N - 055 ° 27'.099 W (WGS 84). The drilling platform will carry out drilling work at the specified location for a period of 30 days.

During the relocation of the offshore Jack Up Rig West Castor, all vessels and water users must maintain a safe distance of at least a thousand meters (1000 m). TheJack Up Rig will be maneuverable to a limited extent and display the relevant signs.
Once on site a SAFETY ZONE of five hundred meters (500 m) from the drilling platform will be in force.

The accompanying vessels Zorro Grande II, KTK Tribon and Statia Responder will assist in carrying out the operations.

Communication is through the VHF channels 6 and 10.

All ships should take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.95/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 20 en 21 oktober 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt zal passeren:
1. Op 20 oktober 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 21 oktober 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.9/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 20th and 21st of October, 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 20th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 21st, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.