header image

NATIONAAL
Continental Shipping agencies NV (CSA NV).
CSA NV Is een gevestigde en vooraanstaande rederij, voor het verzorgen van alle zee- en wegtransport.
    
Integra Marine & Freight Services
Dit bedrijf vervult een leidende rol in de Suriname op het gebied van maritieme en scheepvaartindustrie.    

Ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C)
Het Ministerie van OWT&C zorgt voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van duurzaam openbaar goed en is onder meer verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van veilig vervoer in de lucht, te water en op het land en toezicht op de telecommunicatieproviders.

Ministerie van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV)
Waarborging van voedselzekerheid en voedselveiligheid van agrarische producten voor de Surinaamse samenleving, en het bevorderen en faciliteren van duurzame ontwikkeling voor de agrarische sector.

Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR)
Het NCCR heeft als taak het adviseren, monitoren en coördineren van de ontwikkeling van rampenplannen binnen de totale gezondheidszorg en het zorgdragen voor de daartoe benodigde trainingen.

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS)
Het NIMOS zorgt voor de ontwikkeling van een nationaal juridisch raamwerk voor milieubeleid en milieumanagement in het belang van duurzame ontwikkeling.

Traymore N.V.
Dit bedrijf investeert in de handel en in de scheepvaartsector van de Republiek Suriname en is de eigenaar en exploitant van de Haven van Moengo.

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
VSB is een samenwerkingsverband van personen die een bedrijf in Suriname uitoefenen. De Vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden en de bevordering van het economische en sociaal welzijn van de gemeenschap.

VSH United
Dit bedrijf is een groep van ondernemingen opgericht in 1958 met hun hoofdkantoor in Paramaribo, Suriname. De activiteiten van de groepen omvatten scheepvaart, handel, industrie, vastgoedontwikkeling. Andere verbonden ondernemingen zijn betrokken bij verzekeringen, Banking en in de gastvrijheidsindustrie.

REGIONAAL
Association of Caribbean States (ACS)
De ACS heeft tot doel het bevorderen van onderling overleg en, samenwerking tussen alle landen van het Caribisch gebied.

Caribbean memoranding of understanding on Port State Control
Het CMOU regime streeft ernaar om een oogje in het zeil te houden in de hele regio en ervoor te zorgen dat de scheepvaart wordt uitgevoerd in een veilige en milieuvriendelijke manier.

INTERNATIONAAL

Caribbean Shipping Association (ACS)
De noodzaak om een effectieve, brede vereniging op te richten om toezicht te houden, te bespreken en informatie te delen ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling van de scheepvaart in het Caribisch gebied.

International Hydrographic Organization (IHO)
De IHO is een intergouvernementele adviserende en technische organisatie in 1921 opgericht. Dit om de veiligheid van de scheepvaart en de bescherming van het mariene milieu te ondersteunen.
    
International Maritime Organization (IMO)
De IMO hHeeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de scheepvaart en de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen.
    
International Seabed Authority (ISA)
De ISA is een autonome internationale organisatie onder de Verenigde Naties van 1982 opgericht. Verdrag inzake het recht van de zee en de overeenkomst van 1994 met betrekking tot de toepassing van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.

International Maritime Pilots Association
IMPA is een vereniging zonder winstoogmerk met een werkelijk internationale oriëntatie.  Het verwezenlijken van de belangrijkste doelstelling - het bevorderen van professioneel geluid en veilig loodsen - op twee manieren.

MACHC
De MACHC werd oorspronkelijk opgericht als de Caribische Zee-Golf van Mexico Hydrografische Commissie (CGMHC) in Havana, Cuba, op 25-27 mei 1994 ter gelegenheid van haar eerste bijeenkomst op initiatief van Cuba, Nederland, Verenigde Staten van Amerika, Guyana en Mexico

Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS)
De OAS is een internationale organisatie die bestaat uit 35 onafhankelijke staten op het Amerikaanse continent. Zij is op 30 april 1948 opgericht in Bogotá, Colombia en heeft haar hoofdzetel in Washington D.C. in de Verenigde Staten.

Safeport
Safeport heeft als doel het ontwikkelen en demonstreren van een Active vaartuig Traffic Management en Informatie Systeem (A-VTMIS) om beweging vaartuig te beheren binnen haar rechtsgebied.  Dit zal ervoor zorgen dat schepen veilige paden volgen zonder in conflict met andere schepen en het verbeteren van de efficiëntie van de havenactiviteiten.
    
United States Coast Guard (USCG)
De USCG is een van de vijf strijdkrachten van de Verenigde Staten en de enige militaire organisatie binnen het Department of Homeland Security het is een uniek instrument voor de maritieme veiligheid, beveiliging en zorgt voor het milieu