header image

De MAS is bij Wet MAS (S.B. 1998 no.37) als rechtspersoon sui  generis ingesteld. Dat wil zeggen ‘enige in zijn soort’. Als autoriteit voert zij diverse uitvoerende en controlerende taken uit binnen de scheepvaartsector. De kerntaken zijn:

 • Het beloodsen van zeeschepen van en naar de havens;
 • Het uitvoeren van Hydrografische metingen volgens internationale standaarden;
 • Het in kaart brengen en markeren van de rivieren;
 • Het opsporen van gezonken objecten en obstakels;
 • Het registreren, en keuren van vaartuigen die de Surinaamse wateren bevaren;
 • Het onderzoeken van incidenten op de binnenwateren;
 • Het behandelen van vergunningsaanvragen;
 • Het monitoren van civiele werken;
 • Het onderhouden van de vaarwegmarkeringen;
 • Het verrichten van inspecties (Port State Control) op buitenlandse schepen;
 • Toezicht houden op en het begeleiden van het verkeer op de Surinaamse binnen- en kustwateren;
 • Toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften m.b.t. de scheepvaart; en
 • Het certificeren van havenfaciliteiten volgens de Internationale scheep- en havenfaciliteiten beveiliging (ISPS) standaarden;