header image

Om vaarwegen bevaarbaar te houden is het belangrijk dat rivieren, havensen zeeën regelmatig in kaart worden gebracht. Hydrografie is verantwoordelijk voor het opmeten van onze waterwegen, zoals de diepte, de samenstelling van het water en de zeebodem,
het getij en de stroming voor zover dit belangrijk is voor de scheepvaart. Zonder hydrografie zou het niet mogelijk zijn een veilige en vlotte
doorvaart op onze wateren te garanderen

In deze speciale editie een kleine presentatie van vrouwen in de Maritieme sector in Suriname. Versterking van vrouwen binnen
de maritieme sector in het Caraibische gebied is structureel getild naar een hoger niveau.

Op 9 maart, ruim zeven weken geleden, gaf de Maritieme Autoriteit Suriname het startsein van de voorlichtingscampagne ‘Het Reddingsvest, daar red je levens mee!’. Het accent ligt bij het aanmoedigen en versterken van veerboothouders enerzijds en hun passagiers anderzijds, om het dragen van een reddingsvest te bekijken vanuit het eigen belang, de eigen veiligheid. Belangrijk is dat het reddingsvest beschouwd wordt als een levensreddend middel dat absoluut belangrijk is bij het varen. De MAS wil een positieve houding creëren en behouden bij alle doelgroepen ten aanzien van het gebruik van een reddingsvest.

Wet- en regelgeving zijn nodig om orde te brengen in een samenleving. Suriname is op deze regel geen uitzondering. Zo zijn er wettelijke voorschriften opgesteld voor de Surinaamse scheepvaart.  Neem nou de meld- en keuringsplicht die geldt voor vaartuigen. 

Om de bewustwording omtrent het dragen van een reddingsvest op te voeren zijn wij op maandag 9 maart gestart met
een voorlichtingscampagne ‘Het reddingsvest, daar red je levens mee!’

Het nieuwe jaar is begonnen! Met frisse moed en vooruitstrevendheid is de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) gestart aan het verwezenlijken van haar doelstellingen. Veiligheid en efficiëntie binnen de scheepvaart staan hoog in het vaandel van onze onderneming. In deze editie leest u over onze voornemens voor 2015.