header image

Surinaamse vaartuigen die de Surinaamse wateren bevaren dienen op basis van het Binnenaanvaringsreglement (GB 1951 no. 165), het Zeeaanvaringsreglement (GB 1951 no. 46), de Zeevisserij wet (S.B. 1980 no. 144) en het Kustvisserij besluit (S.B. 1981 no. 166), de Regeling vergunningsvoorwaarden veerbootdiensten (S.B. 97no. 73) en de Regeling Vergunningsvoorwaarden Veerbootdiensten 2009, aan bepaalde eisen te voldoen.  Ter garandering van de veiligheid dienen alle vaartuigen daarom jaarlijks door de MAS te worden gekeurd. 

De voorwaarden bij het keuren van een vaartuig.