header image

Op 1 juli 1947 werd de dienst Haven & Loodswezen opgericht. Deze dienst stond onder leiding van een Havenmeester en was belast met het Loodswezen, Hydrografie, Betonning en Bebakening. Hiervóór werd de loodsdienst uitgevoerd door particulieren. Later werd de taak Toezicht scheepvaart aan de dienst toegevoegd. De dienst veranderde op 25 maart 1982 naar Dienst voor de Scheepvaart en op 14 mei 1998 naar Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

Nationaal en internationaal speelt de MAS een steeds grotere rol en het is van groot belang voor de economie van Suriname. Ontwikkelingen in de wereld stellen voortdurend hogere eisen aan veilige, beveiligde en milieuvriendelijke waterwegen en de scheepvaart. In Suriname houdt de MAS toezicht houdt op de naleving van wettelijke voorschriften van de Scheepvaart. Zij garandeert een veilige en efficiënte doorvaart van zeeschepen van en naar Suriname op basis van internationaal aanvaarde normen, regels en door Suriname geratificeerde verdragen. Het bedrijf streeft ernaar om de beste Maritieme Autoriteit van de Regio te worden.

In de komende jaren wilt het bedrijf dan ook een “proactief” beleid voeren en uitgroeien tot een innovatief bedrijf in de sector. Met de heer M. Amafo LL.M als directeur, ondersteund door een 4 koppig management team, 36 stafleden en 68 CAO medewerkers gaat het bedrijf deze uitdaging tegemoet.

Een deel van de MAS medewerkers is tewerkgesteld op de dependance in Nickerie. Verder beschikt de MAS over een Maritieme bibliotheek, een Maritiem Museum en een educatieve ruimte. Laatstgenoemde wordt ook aan derden verhuurd. Tevens, is het Caribbean Maritime Information Centre (CMIC) gehuisvest bij de MAS.

DE MARITIEME AUTORITEIT SURINAME HEEFT ALS DOELSTELLING:

  • EEN VEILIGE EN EFFICIENTE DOORVAART GARANDEREN VAN ZEESCHEPEN NAAR EN VAN SURINAME OP BASIS VAN INTERNATIONAAL AANVAARDE NORMEN EN REGELS EN CONFORM DE DOOR SURINAME GERATIFICEERDE VERDRAGEN;

  • TOEZICHT OP DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN DE SCHEEPVAART EN HET SCHEEPVAARTVERKEER BETREFFENDE.