header image

Veelgestelde vragen

Pilot Service: Wat zijn de taken van deze afdeling?

Deze afdeling houdt zich bezig met het beloodsen van zeeschepen. Beloodsing houdt in het begeleiden van een schip door de nauwe en ondiepe vaargeulen van de Surinaamse wateren. Een binnen loods beloodst schepen binnen de Surinaamse kust; vanaf de Suzanna’s dal tot Paranam en een buitenloods beloodst zowel schepen binnen de Surinaamse rivier als de kust; dat is vanaf zee naar Paranam en/of Nieuw Nickerie.

Back to top
Maritime Administration: Wat zijn de werkzaamheden van de afdeling?

De Afdeling Maritime Administration houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot de scheepvaart en het scheepvaartverkeer. Daarnaast is  de afdeling belast met de inspectie van internationale schepen die de Surinaamse havens  aandoen en schepen in de binnenwateren. Verder doet zij veiligheidscontroles op havens  en schepen. Hierbij worden ook de regels zoals vastgelegd in door Suriname geratificeerde  verdragen in acht genomen

Back to top
Hoe wordt een beloodsing aangevraagd?

Via een loods aanvraagformulier wordt een dienst elektronisch door een scheepsagent aangevraagd.

Back to top
Nautical Management: Wat zijn de kerntaken van de afdeling Hydrografie?

De taak van de afdeling Hydrography & Channel Management is het periodiek uitvoeren van hydrografische surveys in de rivieren die toegang tot de havens verschaffen. Dat wil zeggen het in kaart brengen van deze rivieren en het aangeven van het traject met de grootste diepgang (de vaargeul). Door een getijdenmeetnet vindt automatische registratie van de getijdenbeweging plaats.

Back to top
Fleet & Maintenance: Waarmee houdt deze afdeling zich bezig?

De subafdeling Fleet beheert drie loodsboten in Paramaribo, één hydrografisch vaartuig Pasisi en het Multipurpose vaartuig Marwina. De laatstgenoemde vaartuigen voeren ook opdrachten uit voor derden zoals hydrografische metingen en het aanleggen van vaarwegmarkeringen.

Back to top